GroenLinksleden in Zeist stellen Mark Rutte kritische vragen

Vandaag was Mark Rutte op verkiezingstoernee in Zeist. Reden voor een aantal actieve GroenLinksleden, waaronder raadslid Ans Pereboom, om hem eens kritisch te bevragen over de ontkenning van het klimaatprobleem in het verkiezingsprogramma van de VVD en over de mensonterende situatie van vluchtelingen op de Griekse eilanden. Hoe valt dat laatste te rijmen met het feit dat je waarden en normen ( "doe normaal man" ) hoog in het partijvaandel zegt te hebben. Juist vandaag kwam aan het licht dat de klimaatpassage - onder druk van een handjevol klimaatsceptici - uit het VVD-programma is geschrapt...    De antwoorden van Mark Rutte waren nogal vaag en ronduit onbevredigend.