De multifunctionele accommodatie gezien vanaf de basisschool aan de Schoolweg in Austerlitz.
De multifunctionele accommodatie gezien vanaf de basisschool aan de Schoolweg in Austerlitz.

Hart van Austerlitz, een dorpje in een dorp

Je zou bijna kunnen zeggen dat de dorpelingen van Austerlitz het Right to challenge hebben uitgevonden.

Vijf jaar geleden startte de zorg coöperatie Austerlitz Zorgt, waardoor er een dorpsondersteuner en zorg coördinator in het dorp kwam.  De dorpsbewoners kunnen met al hun vragen over zorg en welzijn terecht bij de dorpsondersteuner en dorpsbewoners die zorg nodig hebben kunnen terecht bij de zorg coördinator.

Austerlitz Zorgt werkt met leden en 40% van de dorpsbewoners is lid van de coöperatie. Austerlitz Zorgt bleef niet stilzitten en breidde haar activiteiten uit met andere initiatieven zoals vervoer, maaltijdvoorzieningen, klussendienst en tuinonderhoud, om er een aantal te noemen.

Wat de inwoners echter nog misten was de mogelijkheid in het dorp te kunnen blijven wonen als zij niet langer thuis konden blijven wonen. In de praktijk betekende dat vaak een verhuizing buiten het dorp naar een verzorgingstehuis bijvoorbeeld naar Driebergen.

De vereniging Austerlitz Belang en de gemeente Zeist laten al in 2007 een eerste onderzoek doen naar: Hoe willen de dorpelingen samen wonen en samen leven? Het proces verloopt langzaam en Austerlitz Zorgt neemt het initiatief om een behoefte onderzoek te doen naar zorgwoningen.

Het idee ontstaat woningen te realiseren waar de dorpsbewoners kunnen blijven wonen ook als ze zorgbehoevend worden. De woningen zullen gebouwd worden in Het plan Hart van Austerlitz. Dit bouwplan voorziet in een multifunctionele accommodatie (MFA), waarin de school, de peuteropvang, het dorpshuis en woningen gerealiseerd worden. Het plan is in goed overleg met inwoners tot stand gekomen en heeft een breed draagvlak.

In het plan Hart van Austerlitz komen in totaal 40 nieuwbouwwoningen. Woongoed Zeist zal 25 sociale huur appartementen bouwen, die levensloopbestendig zijn en waar bewoners ook indien nodig zorg kunnen krijgen. Verder komen er 15 grondgebonden koopwoningen voor jong en oud. Om de woningen beschikbaar te houden voor de doelgroep heeft het dorp een woon coöperatie opgericht, die 8 woningen aankoopt en ze vervolgens verhuurt aan dorpelingen met een zorgindicatie.  Het ontwerp van de MFA is aangepast zodat de monumentale bomen aan de Schooldwarsweg en de Schoolweg kunnen blijven staan.

In januari zal de raad over het bestemmingsplan Hart van Austerlitz besluiten. Dan kan er eindelijk een droom werkelijkheid worden voor de dorpelingen van Austerlitz, namelijk een levensloopbestendig dorp