Het akkoord is getekend
Het akkoord us getekend

Hoofdlijnenakkoord getekend

Op donderdag 3 mei hebben de onderhandelaars van GroenLinks, VVD, CDA en CU-SGP een hoofdlijnenakkoord ondertekend. Hiermee is een einde gekomen aan de eerste fase van de coalitiebesprekingen in Zeist. Het akkoord wordt over twee weken besproken in de raad. Vervolgens zal het voorgelegd worden aan de Zeister samenleving om te komen tot een inwonersakkoord.

De onderhandelaars van GroenLinks zijn trots op het behaalde resultaat; er ligt een akkoord waarin veel voor GroenLinks belangrijke punten herkenbaar zijn.

Namens GroenLinks zal Laura Hoogstraten als wethouder zitting nemen in het college van B&W

 

 

In het hoofdlijnenakkoord staan vooral ambities beschreven en de onderwerpen die de coalitie de komende jaren van belang vindt. Hoe de ambities bereikt gaan worden, wordt besproken met de samenleving. Het proces om te komen tot een inwonersakkoord zal in de komende weken zorgvuldig voorbereid worden. Hoe het gesprek met de samenleving wordt aangegaan zou best wel eens per thema kunnen verschillen. 

Voor zover bekend zal dit het eerste inwonersakkoord van Nederland gaan worden.

De wethoudersploeg is inmiddels bekend, en deze zal op 22 mei a.s. geïnstalleerd worden. Voor GroenLinks zal Laura Hoogstraten zitting nemen in het college. Haar portefeuille zal zijn: 

a) Coördinatie op de opgaven: Toekomstbestendig wonen & Meedoen !

b) Portefeuilles: Participatie, Wonen, Jeugdzorg, Onderwijs en het Centrum. 

c) Wijkwethouder voor het Centrum en Lyceumkwartier

 

In onderstaande bijlage de volledige tekst van het hoofdlijnenakkoord