Rachida Ennahachi stelt namens GroenLinks-Zeist dan ook de volgende tien vragen:

 

1. Hoeveel inbraken hebben er plaats gevonden in Zeist West de afgelopen 3 maanden?

2. Hoeveel inbraken hebben er in Zeist West plaatsgevonden het afgelopen jaar tot en met heden en hoe verhoudt zich dit tot de afgelopen jaren?

3. Is er daadwerkelijk een stijging?

4. Hoe hoog is het aantal inbraken de afgelopen 3 maanden voor heel Zeist, gespecificeerd naar wijken en kernen (Den Dolder, Huis Ter Heide, Bosch en Duin, Austerlitz)

5. Heeft de corona impact op de mogelijke toename van de inbraken?

6. Hoeveel daders zijn er gepakt?

7. Wat doet dit met het veiligheidsgevoel van de inwoners van Zeist en Specifiek in Zeist West en andere wijken waar er een mogelijke toename is van inbraken?

8. Hoe vaak wordt er ‘s nachts gesurveilleerd door de politie?

9. Is de surveillance toegenomen naar aanleiding van de stijging van de inbraken? Zo nee, waarom niet?

10. Is de aanpak die nu wordt gehanteerd, effectief? Zo nee, waarom niet?

 

We hopen dat er actie kan worden ondernomen om deze potentiële toename te stoppen! Hopelijk neemt het veiligheidsgevoel dan weer toe.