Falco van 't Riet in Sterrenberg
Falco van 't Riet in Sterrenberg

Investeren in duurzame energie

Falco van’t Riet (plaats 5): ”Regels en procedures vereenvoudigen, die investeringen in duurzame energie in de weg staan”.

Falco van ’t Riet (46) is momenteel buitengewoon raadslid voor GroenLinks. Hij staat op plaats 5 en wil heel graag zijn plannen realiseren via een echt 100% raadslidmaatschap. We spraken hem over het onderwerp waar wij hij voor knokt: de energietransitie. 

Leg eens uit Falco, wat is de energietransitie?
De energietransitie is de overgang die we wereldwijd maken van een energievoorziening gebaseerd op fossiele bronnen naar een energievoorziening gebaseerd op duurzame bronnen. Bijvoorbeeld het vervangen van elektriciteit uit een kolencentrale door elektriciteit van zonnepanelen of windmolens.

Waarom vind jij dit zo belangrijk?
De huidige fossiele energiebronnen zorgen voor een groot klimaatprobleem én leiden tot veel vervuiling. Op de plek waar ze gewonnen worden: denk aan milieuschade door kolenmijnen, aardbevingen door het oppompen van gas en lekkage bij winning van olie. Ook het gebruik en transport van deze fossiele brandstoffen leidt tot veel vervuiling zoals fijnstof, CO2 en andere luchtverontreiniging. Er zijn schone duurzame alternatieven, ik vind het belangrijk dat we die gaan gebruiken voor een schone lucht en een leefbaar klimaat in de toekomst.

Zeist wil in 2030 energieneutraal zijn. Wat houdt dat in?
Dat betekent dat we in Zeist met elkaar, inwoners en ondernemingen, in 2030 net zoveel energie duurzaam opwekken als we samen verbruiken voor onder andere verwarming, elektriciteit en onze autokilometers.

En klimaatneutraal, is dat niet hetzelfde?
Klimaatneutraal is niet hetzelfde als energieneutraal. Klimaatneutraal geeft aan dat een proces, in dit geval energie-opwekking, niet bijdraagt aan de klimaatverandering. 
Zoals bij het opwekken van wind- en zonne-energie. Wanneer we hout en snoeiafval verbranden in een HoutEnergieStation (HES) dan is dit ook klimaatneutraal omdat de groei van blad en hout eerst CO2 uit de lucht heeft opgenomen. Toch is GroenLinks tegen een HES omdat de brandstof uiteindelijk van ver moet komen, er is namelijk onvoldoende hout en snoeiafval in de omgeving Zeist, en het verstoken van hout heeft een sterk negatief effect op de luchtkwaliteit in Zeist.

Wat moet er volgens GroenLinks gebeuren om energie- en klimaatneutraal te worden?
Allereerst moet ons energieverbruik worden teruggebracht. Bijvoorbeeld, door woningen en bedrijfspanden te isoleren zodat ze voldoen aan energielabel A of door vaker de fiets te nemen in plaats van de auto.
Daarnaast moeten we investeren in duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen op daken van woningen en bedrijfspanden en warmtepompen in plaats van CV ketels. 
De gemeente moet op korte termijn een routekaart maken voor de vervanging van diesel en benzine als brandstof voor auto's en vrachtwagens naar waterstof en elektriciteit én een routekaart voor de vervanging van gas als belangrijkste bron van verwarming voor woningen en bedrijfspanden. Beide transities hebben grote invloed op onze gedeelde infrastructuur zoals het elektriciteitsnet en gasnet. Belangrijk is dat de gemeente snel een duidelijk toekomstperspectief creëert voor de inwoners en ondernemers van Zeist zodat zij hun investeringen in hun woning, auto of bedrijfsmiddelen hierop kunnen baseren.

Nu heeft Zeist al een integrale milieuvisie gemaakt, is dat niet voldoende dan?
Nee, dat is niet voldoende. De integrale milieuvisie is de basis voor de ontwikkeling van de komende jaren, de stip op de horizon. Nu gaan we hiermee aan de slag. Inwoners, ondernemers en de gemeente gaan de visie omzetten in concrete acties om ons doel te bereiken. Hierbij zijn investeringen van alle betrokkenen noodzakelijk.

Als jij in de gemeenteraad komt, wat ga je dan het eerste oppakken?
Onderzoeken welke regels en procedures investeringen van inwoners of ondernemers in duurzame energie belemmeren. En deze drempels zo snel mogelijk weghalen.

 

Falco van’t Riet