Klachtprocedure afgerond

In december 2019 hebben twee gemeenteraadsleden van de fractie van GroenLinks (op persoonlijke titel, niet namens de fractie) een klacht ingediend bij burgemeester Janssen over het omgangsgedrag en de manier van communiceren van één van de wethouders. De burgemeester heeft deze klacht laten onderzoeken door onderzoeksbureau Bezemer & Schubad. Op 7 mei is het eindrapport van dit onderzoek verschenen.

De onderzoeker heeft gezocht naar een kader of norm op basis waarvan het gedrag getoetst kon worden, maar heeft deze niet kunnen vinden. Zowel de gemeentewet als de gemeentelijke Gedragscode bieden daarvoor onvoldoende houvast. Hij constateert dan ook dat “er geen formeel juridische gronden zijn om de klachten gegrond te verklaren”. Wel geeft hij de wethouder een aanbeveling mee omtrent diens manier van communiceren.

GroenLinks is blij dat het onderzoek nu is afgerond en er een einde komt aan een voor alle betrokkenen, klagers én beklaagde, zeer lastige periode. We hebben waardering voor de gedegenheid waarmee de onderzoeker het vraagstuk heeft onderzocht en voor de aangebrachte balans tussen conclusie en aanbeveling, die recht doet aan de gevoelens van alle partijen. We zijn blij dat het College van Burgemeester en Wethouders de conclusie én de aanbeveling hebben overgenomen. Tijdens de raadsbehandeling heeft de wethouder bovendien aangegeven dat hij de aanbeveling ter harte neemt. Daar zijn wij blij mee. Wij vertrouwen erop dat de Zeister politiek deze zaak hiermee achter zich kan laten en zich weer met volle energie kan gaan richten op de complexe vraagstukken waar de gemeente Zeist voor staat.

Lees hieronder de verklaring die fractievoorzitter Ronald Camstra uitsprak tijdens de raadsdialoog over het onderzoeksrapport.

Lees hieronder het hele onderzoeksrapport.