Maatschappelijke opvang vol, vluchtelingen op straat

GroenLinks stelt vragen aan het college over de opvang van de jonge Afghaanse vluchteling en van de inwoners uit Zeist, die aangewezen zijn op de maatschappelijke opvang in centrumgemeente Utrecht. 

Vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn maar niet terug kunnen naar hun land van herkomst, vallen tussen wal en schip omdat ze nergens welkom zijn.  Vaak worden ze vanuit het detentiecentrum zo op straat gezet. GroenLinks diende 3 jaar geleden de motie "Bed Bad Brood" in om deze vluchtelingen te voorzien van basale levensbehoeften. De motie werd unaniem aangenomen door de raad. 

Tijdens de maandelijkse wake bij kamp Zeist voor uitgeprocedeerde asielzoekers, deed de Raden van Kerken een noodoproep. Zij riep de aanwezigen op om een jonge Afghaanse vluchteling onderdak te bieden. Reden was dat deze jonge vluchteling niet terecht kon in de opvang in Utrecht en derhalve op straat stond. De wachttijden in de opvang in Utrecht zijn opgelopen van 3 weken tot 3 maanden. 

Ook het Trimbos instituut heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke opvang in verschillende gemeenten. Mensen uit Zeist die opvang nodig hebben moeten daarvoor naar centrumgemeente Utrecht. Het Trimbos instituut heeft mystery guests ingezet om de opvang locaties in Nederland te bezoeken en de resultaten duiden erop dat in een aantal gemeenten opvang geweigerd wordt, terwijl er wel recht op opvang bestaat. 

GroenLinks stelt vragen aan het college over de opvang van de jonge Afghaanse vluchteling en van de inwoners uit Zeist, die aangewezen zijn op de maatschappelijke opvang in centrumgemeente Utrecht.