Mariëtte Pennarts Gedeputeerde voor GroenLinks

Vandaag is het Provinciale coalitieakkoord tussen GroenLinks, D66, CDA en VVD gepresenteerd. Ook werden de nieuwe gedeputeerden bekend gemaakt. Voor GroenLinks treedt Mariëtte Pennarts toe tot het college van Gedeputeerden van de Provincie Utrecht. Bij de provinciale verkiezingen was zij lijsttrekker. In de statenfractie zal zij worden opgevolgd door Jasper Fastl.
Via onderstaande link komt u bij het provinciale coalitieakkoord, daar vindt u ook de portefeuilleverdeling.

Na 3 weken intensief onderhandelen zijn VVD, CDA, D66 en GroenLinks erin geslaagd een coalitieakkoord te bereiken in de provincie Utrecht. Het akkoord kiest voor een provincie met focus op de onderwerpen waar zij het verschil kan maken, zoals ruimtelijke ontwikkeling, herstructurering en verduurzaming van bedrijventerreinen, regionale bereikbaarheid, natuur en landschap, regionale economie, recreatie en cultuurhistorisch erfgoed. Mede dankzij GroenLinks blijft de provincie omwille van de creatieve en innovatieve kracht van de regio de komende 4 jaar kunst- en cultuureducatie en culturele festivals met (inter)nationale uitstraling ondersteunen.

In de onderhandelingen is op constructieve wijze gezocht naar gemeenschappelijke ideeën voor het bestuur van de provincie. Daarnaast is in het akkoord ook recht gedaan aan de verschillen die er tussen partijen bestaan. Er is dan ook zowel aandacht voor automobiliteit, als voor versterking van regionaal openbaar vervoer en fietsverbindingen. Er wordt zorgvuldig met de beschikbare financiën omgegaan en geïnvesteerd in natuur, in herstructurering en in recreatie om de stad, het landelijk gebied en cultureel erfgoed. Kortom, GroenLinks meent dat gegeven de zetelverhouding er een akkoord ligt waarin voor GroenLinks belangrijke dingen goed worden opgepakt.   

Portefeuilles

GroenLinks: Mariëtte Pennarts-Pouw

 • Jeugdzorg
 • Cultuurhistorisch Erfgoed
 • Bibliotheken, Cultuureducatie en Festivals
 • Bestuurlijke organisatie
 • Communicatie en Strategie
 • Transitie Welzijn en Sport

VVD: Remco van Lunteren

 • Mobiliteit
 • Economie
 • Financiën
 • Personeel en Organisatie

CDA: Bart Krol

 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Gebiedsprojecten
 • Landelijk gebied
 • Natuur
 • Huisvesting

D66: Ralph de Vries

 • Wonen en Binnenstedelijke vernieuwing
 • Milieu en Handhaving
 • Bodem en Water
 • Recreatie
 • Europa
 • ICT

( overgenomen van provinciale website GroenLinks)

Voor meer info over Mariëtte Pennarts: klik hier