Meer natuur en biodiversiteit

Meer natuur en biodiversiteit

Afgelopen donderdag was de eerste raadsbijeenkomst na de zomer. In het Regionaal Economisch Programma – een lange termijn programma voor de hele regio Utrecht – staan scenario’s met 100.000 woningen erbij en 80.000 arbeidsplaatsen. Heel concreet, heel tastbaar. Maar over natuur en groen en biodiversiteit stonden veel minder harde voornemens.

Ronald was blij dat niet alleen GroenLinks vond dat er meer aandacht nodig was voor natuur, landschap, biodiversiteit, maar eigenlijk vonden alle partijen dat: van GroenLinks tot VVD en ook het college.

Alle partijen gaan lobbyen in de regio voor een regio waar ook natuur, landschap, biodiversiteit een goede evenwichtige plek heeft in de afweging. Daar gaan we voor!