Basisschool
Basisschool

Niet het systeem maar het kind centraal

GroenLinks, CDA en VVD dienen een motie in om binnen Passend Onderwijs het kind echt centraal te zetten. Kinderen met een kleine zorgvraag, zoals dyslexie of stotteren, vallen vaak nog tussen wal en schip. De school weet niet goed hoe dat past in het schoolsysteem en de zorgverlener weet niet wat er speelt.

Waar een kleine ondersteuning van een juf of meester al voldoende zou kunnen zijn, wordt er tijd en geld verspild met indicaties en onderzoeken. Eenvoudige extra hulp op school is moeilijk te krijgen. Kortom, er wordt te weinig gekeken naar simpele oplossingen met hulp van buiten. Daarom is er meer inzet van de gemeente en het onderwijs zelf nodig, vinden GroenLinks, CDA en VVD. 

'We blijven hangen in het doen van pilots,terwijl het succes inmiddels al bewezen is.' vinden de partijen. 'Maak vaart met de kinderen met kleine problemen verder te helpen in plaats van met het bureaucratiseren.' In de pilots staat het kind centraal. Onderwijs, CJG, leerplicht en jeugdgezondheidszorg zijn gezamenlijk aanwezig in de school, kennen elkaar en kunnen elkaar zo op tijd vinden. GL, CDA en VVD vinden dat de tijd van uitproberen voorbij is. Optimale samenwerking van onderwijs en gemeente, om alle kinderen binnen boord te houden, dat is wat zij graag willen zien op alle Zeister scholen .