GPPZ Prodemos
GPPZ Prodemos

Politiek debat voor mensen met een beperking

Zaterdag 17 februari organiseerden Gehandicapten en Patiënten Platform Zeist en Prodemos, in samenwerking met de Gemeente Zeist, een training politiek debat voor mensen met een beperking

Tijdens de training werden de aanwezigen gemotiveerd om aan te geven wat zij belangrijk vinden in hun woonplaats en waar zij verbeterpunten zien. Er waren een aantal onderwerpen die meerdere malen aan bod kwamen:

  • Er zijn te weinig goedkope woningen voor starters
  • De aanwezigen willen zich graag nuttig maken op de arbeidsmarkt. Wel vinden ze het belangrijk om passend betaald werk te vinden, waar ze ook plezier uit kunnen halen. Nu zijn de keuzes beperkt en is er nauwelijks aanbod vanuit reguliere bedrijven. 
  • Er worden een aantal activiteiten gesubsidieerd, zoals een themacafé, toch zou er meer subsidie mogen gaan naar culturele activiteiten en wijkcentra. Er kunnen dan ook activiteiten worden georganiseerd waar iedereen uit de wijken naartoe kunnen gaan. Op deze manier kunnen mensen ook met elkaar in dialoog gaan en de verbinding opzoeken.
  • Er zijn verschillende plekken in Zeist waar de verkeerssituatie onveilig is geworden door recente aanpassingen. De Bergweg, Scharweidelaan en de Slotlaan worden benoemd. Ook te hard rijden over en rondom de Slotlaan wordt ervaren als gevaarlijk. Avonds fietsen richting Driebergen is erg onveilig wegens gebrek aan goede verlichting op het fietspad.
  • Er is een sterke behoefte aan sociale veiligheid. Projecten zoals Waaks! worden als positief ervaren. Maar er is vraag naar maar ondersteuning vanuit de gemeente. Wijkagenten kunnen daar mogelijk een rol in spelen.
  • Voor de aanwezigen speelt zorg en veiligheid een belangrijke rol. Zij benoemen daarom het ontbreken van een spoedeisende hulppost als onacceptabel.
  • De aanwezigen zijn ook gehecht aan de groene omgeving van Zeist en vinden ook het behoud van groen in de wijken erg belangrijk. Een bewoner van Nijenheim gaf aan niet te snappen waarom de gemeente zoveel bomen kapt in het park nabij zijn huis.
     

Een korte anekdote van een inwoonster van Zeist: 

Onlangs werd zij verrast met een huis-aan-huis bezoek van Groen Links. Dit werd door haar heel positief ontvangen, omdat het haar de mogelijkheid gaf om iets te vertellen over dagelijkse frustraties waar zij tegen aan loopt. Vanwege haar beperking kan ze lastig zelfstandig digitaal formulieren invullen. Als ze vervolgens dit probeert te regelen op het gemeentehuis is het lastig om de tijd en aandacht te krijgen die ze nodig is. De vraag is hoe dit voor haar gemakkelijker gemaakt kan worden, zonder dat zij haar zelfstandigheid daarvoor hoeft in te leveren.

Een gedicht van Gerrit van de Berkt, geïnspireerd op de thema's die aan bod kwamen. 

WONEN BETEKENT JE HEBT BUREN
OF JE JE HUIS NU GAAT KOPEN OF HUREN
MAAR MET ELKAAR MAKEN WIJ DE SAMENLEVING WAAR
ALS WIJ ONS AANPASSEN AAN ELKAAR
DOOR NIET EEN VUIST TE MAKEN TIJDENS HET DEBATEREN
MAAR ELKAAR IN DIALOOG TE WAARDEREN
WANT IEDER MENS HEEFT ZIJN EIGEN WENS
DIE NIET OVERAL IS WEER TE GEVEN 
IN HET VOLMAAKTE SAMENLEVEN

Gerrit van de Berkt 17-2-18