Klimbos
Klimbos bij Segovia

Raad stemt over Raadsvoorstel Klimbos

Vandaag, dinsdag 10 juli, zal in een aparte Raad gestemd worden over de komst van het Klimbos. Dit leuke initiatief is bedacht door de 10-jarige Tije Küpers, die hiermee twee jaar geleden
de Z-battle won. 

De afgelopen jaren zijn met betrokkenheid en enthousiasme stappen gezet voor dit idee: er is een geschikte plek gevonden (naast zwembad Dijnselburg) en er is een financieel plan gemaakt. Tijdens inspraakavonden is de zorg geuit dat de begroting van dit plan te optimistisch is. GroenLinks heeft vragen gesteld over deze begroting en heeft geconstateerd dat de prognoses gedetailleerd onderbouwd zijn. Mochten er toch financiële risico's zijn, vinden wij dat hier geld voor moet worden vrijgemaakt. In het huidige computertijdperk zijn buitenspelen, samen spelen, frisse lucht en beweging steeds uniekere begrippen en een idee dat deze stimuleert moet volop de ruimte krijgen. Wij zien het Klimbos dan ook als een sociale voorziening die de inwoners van Zeist meer dan waard is!

Ter toevoeging hieronder een filmpje met GroenLinks raadslid Gerard van Vliet, opgenomen door Ingrid Wong (Krakeling Communicatie).