Stationsgebied Driebergen-Zeist

Stationsgebied Driebergen-Zeist

Het gebied rond Station Driebergen-Zeist is een ecologisch belangrijk gebied waar de heuvelrug overgaat in het rivierengebied. Tevens is het een belangrijk openbaar vervoer knooppunt en dus interessant voor bewoning en bedrijvigheid.

GroenLinks Zeist kiest voor een zorgvuldige afweging – binnen door de gemeenteraad gestelde kaders. Onze motie hiervoor haalde donderdag gelukkig een meerderheid in de raad. Ga zorgvuldig om met het groene gebied!