Minicongres "De Zeist Open Uitdaging"
Minicongres "De Zeist Open Uitdaging"

Van minicongres over toegankelijk Zeist naar raadsvoorstel

Deze week is het de Week van de Toegankelijkheid. Op initiatief van raadslid Ans Pereboom organiseerden enkele leden van GroenLinks op 21 juni jongstleden een minicongres onder de titel “De Zeist Open Uitdaging”. Voor wie er niet bij was een kort verslag:

Deze week is het de Week van de Toegankelijkheid. Toegankelijkheid is actueler dan ooit. Sinds het van kracht worden van het VN-verdrag in 2016 moet iedere gemeente en organisatie in Nederland serieus werk maken van toegankelijkheid voor mensen met een beperking. GroenLinks kaartte het onderwerp eind 2016 aan bij het gemeentebestuur, maar kreeg als antwoord dat toegankelijkheid voldoende geregeld was in de WMO verordening. Met dit antwoord namen wij geen genoegen: er was duidelijk werk aan de ‘bewustwordingswinkel’ nodig. Op initiatief van raadslid Ans Pereboom organiseerden enkele leden van GroenLinks op 21 juni jongstleden een minicongres onder de titel “De Zeist Open Uitdaging”. Voor wie er niet bij was een kort verslag:

50 actieve deelnemers denken mee

Op een warme zomeravond in juni hebben 50 geïnteresseerden, vijf sprekers en vier panelleden meegepraat over de toegankelijkheid van Zeist. Dit allemaal onder bezielende leiding van Maartje van Boekel, marketing manager van de Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN).

Ans Pereboom, raadslid van GroenLinks, legde in haar introductie uit waarom ze deze avond heeft georganiseerd: op 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking geratificeerd. Al heeft Zeist al veel voor elkaar, het is belangrijk om te bekijken waar het beter kan, oftewel er zou een ‘inclusie-agenda’ moeten komen. En dat natuurlijk het liefst samen met de betrokkenen uit de samenleving.

Vier ervaringsdeskundigen aan het woord

De avond is opgedeeld in twee delen: in het eerste deel vertellen vier ervaringsdeskundigen over het toegankelijker maken van de samenleving. Het tweede deel is een paneldebat. De sprekers zijn Pauline Gransier van de stichting Wij staan op, Pascal Ursinus, een ondernemer uit Zeist, die doof is, Marieke Mulder van de Normaalste Zaak, samen met Victoria Ruys, directeur van Figi en tot slot Percy Tienhooven, vlogger.

Manifest met 12 punten

Pauline, zelf slechthorend en rolstoel gebonden, vertelt erg enthousiast over de missie van Wij staan op en geeft ons een inkijkje in haar dagelijkse perikelen als rolstoelgebruiker. De ratificatie van het VN-verdrag was een prachtig resultaat, maar nu volgt een grotere uitdaging: de implementatie. In hun manifest van 12 punten gaan ze uit van ervaringsdeskundigheid, en vertellen zo wat er nodig is om het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap goed uit te voeren.

Emancipatie van doven

Pascal is op latere leeftijd doof geworden en heeft van zijn handicap zijn verdienmodel gemaakt. Zijn motto is: “Van mijn makke een kans maken”. Zo biedt zijn communicatiebureau de Berengroep diensten voor doven en slechthorenden: zoals tolkvoorzieningen en tekstvoorzieningen. Hij probeert met zijn bedrijf te laten zien wat er wel allemaal kan en zo te zorgen voor emancipatie van doven. Hij geeft een voorbeeld uit zijn eigen leven: een notaris die hogere kosten in rekening brengt omdat hij een doventolk meenam naar het gesprek.

Wie betaalt de toegankelijkheid?

Marieke is regio coördinator van de Normaalste Zaak, een werkgeversnetwerk waarbij alle werkgevers inclusief zijn. Dat wil zeggen dat ze open staan voor mensen met een beperking. Victoria van Figi is een werkgever die graag inclusief wil zijn. Ze wil wel van alles en staat open voor van alles: maar alles kost geld. En geld kan je maar één keer aangeven. Of moet de gemeente een steentje bijdragen? Daarover ontstaat even een interessante discussie.

Uitkering ingeleverd

Tot slot is vlogger Percy aan het woord. Een jongen met een zeer zeldzame handicap. Zijn motto is: ”hoe buiten de boot vallen je leven kan redden.” Door zijn handicap ziet hij er anders uit. Jarenlang verstopte hij zijn magere lichaam in een blauwe trui. Nu durft hij voor zijn lichaam en handicap uit te komen en hij raadt ook iedereen met een beperking aan datzelfde te doen. Percy heeft zijn Wajong uitkering stop gezet. Op de vraag “waarom?” en “Hoe kom je dan nu aan je geld?” is zijn antwoord net zo nuchter als hij zelf is: “Iedereen heeft hetzelfde probleem, iedereen moet aan zijn geld komen. Het levert hem meer zelfwaarde op om zijn eigen geld te verdienen. Maar hij spreekt ook zijn dankbaarheid uit dat er een overheid is voor steun als je niet in staat bent je eigen geld te verdienen. Zie hier het interview terug

Paneldebat

Het tweede deel van de avond was een paneldebat, waarbij panelleden met het publiek in gesprek gingen over aan de hand van stellingen. De panelleden waren Jos Sprenkels voorzitter van het GPPZ, Marcel Fluitman, wethouder WMO, Monica Falck, directeur van stichting Meewerken in Eemland en raadslid in Soest en Pascal Ursinus, directeur van de Berengroep.

Kleine aanpassingen, grote verbeteringen

Eén van de stellingen: Gehandicapten moeten zelf zorgen dat de toegankelijkheid verbetert. Voorstanders betoogden: je moet opkomen voor je eigen recht, want een ander weet niet wat je nodig hebt. Daar werd vanuit de zaal ook wel een kanttekening bij geplaatst: Laten we dan wel een uitzondering maken voor mensen met een verstandelijke beperking. De stelling: ik heb een beperking, ik ben geen beperking sloot daar goed bij aan. Wethouder Fluitman gaf aan dat hij het belangrijk vindt dat iedereen zich thuis moet voelen in Zeist en dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft. Men signaleerde dat het bij bedrijven vaak een kwestie van onkunde is: met kleine aanpassingen zijn grote ongemakken te verhelpen.

Raadsvoorstel

Een belangrijke conclusie op deze avond was dat Zeist op de goede weg is, maar dat er ook zeker ruimte voor verbetering is: bij gemeente en ondernemers. En dat het betrekken van ervaringsdeskundigen bij dit proces erg belangrijk is! Daarom heeft GroenLinks een initiatief raadsvoorstel gemaakt om te zorgen dat in Zeist een lokale inclusie agenda wordt opgesteld, waarbij ervaringsdeskundigen actief worden betrokken.

Met dank aan: Gerrit van de Berkt, die een gedicht voordroeg; De groep Dialoog in Kleur die zorgde voor de aankleding van de raadzaal en aan de GroenLinks leden voor de organisatie van het mini-congres: Loeki Zeijlemaker, Christa Rouwenhorst, Bart Hartman, Joeri Scheper, Regine Bautz, Bas van der Schild, Hans Snel en Tamar Boss (verslag).