Veiligheid en volksgezondheid

Veiligheid en volksgezondheid

Het RIVM heeft afvalwaterzuiveringsinstallaties onderzocht en bij ongeveer 10 procent van die installaties is er een risico op het verspreiden en ontsnappen van legionellabacteriën. Ronald wil van het college graag weten of de installaties in de gemeente Zeist veilig zijn voor de volksgezondheid.