Eco Schools Zeist
Eco Schools Zeist

Verduurzaming Zeister scholen gestart

Vorig jaar nam de Zeister GroenLinks-fractie het initiatief om de Zeister middelbare scholen te verduurzamen. Niet alleen gebruiken scholen veel energie en grondstoffen, maar ook kun je via het onderwijs kinderen al op jonge leeftijd bewust maken van het belang van duurzaamheid. Daarom diende GroenLinks-raadslid Ronald Camstra een initiatief-raadsvoorstel in om ervoor te zorgen dat de Zeister middelbare scholen deel konden nemen aan het Eco-Schools programma. Het initiatief-raadsvoorstel werd met algemene stemmen aangenomen. Het programma is nu ook echt van start gegaan.

Begin juni vond de startbijeenkomst voor Eco-Schools plaats. Vijf middelbare scholen gaan er aan de slag met Eco-Schools: Christelijk College Zeist, Seyster College, Openbaar Lyceum Zeist, Stichtse Vrije School Zeist en Montessori Lyceum Herman Jordan. Leerlingen, docenten, directies en schoolbesturen van de scholen waren aanwezig tijdens de feestelijke kick-off in de Raadzaal van het Zeister gemeentehuis. Daarnaast was ook de 'Zeisterkring' vertegenwoordigd. Verschillende partijen uit Zeist, zoals PGGM, scharen zich achter de scholen om hen te ondersteunen in hun duurzame ambities. Tijdens de bijeenkomst werd door alle vijf de scholen de intentieverklaring van Eco-Schools ondertekend. Namens de Zeisterkring werd de intentieverklaring ondertekend door onder andere PGGM, de Omgevingsdienst regio Utrecht en de gemeente Zeist zelf, die in 2030 klimaatneutraal wil zijn. Een forse uitdaging, die door dit scholenprogramma een mooie impuls kan krijgen!

Het bijzondere aan deze start is niet alleen dat er vijf scholen in dezelfde gemeente starten en daarbij worden ondersteund door organisaties uit de omgeving, maar bovendien dat de scholen daarbij nadrukkelijk óók met hun gebouwen aan de slag gaan. Parallel aan de acties van leerlingen en docenten die zich richten op bewustwording en gedragsverandering, gaan de scholen aan de slag met hun gebouw en het beheer ervan. ‘Eco-Schools+’, zou je het kunnen noemen.

Voor het pluspakket wordt aanspraak gedaan op de subsidieregeling van de landelijke Green Deal Scholen. Die subsidieregeling is erop gericht om drempels weg te nemen en scholen te helpen bij de eerste stappen ten behoeve van de verduurzaming en verfrissing van hun gebouw. Voor alle vijf de scholen is een energielabel opgesteld en een maatwerkadvies voor energiebesparende maatregelen. Eco-Schools Nederland zal de scholen begeleiden om op basis daarvan een duurzaam en fris plan van aanpak te ontwikkelen en dit te borgen in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

De middag werd afgesloten door Diederik Jekel. Diederik is wetenschapsjournalist (onder andere bekend van zijn bijdragen aan De Wereld Draait Door en van zijn deelname aan Wie is de Mol) met het doel om wetenschap begrijpelijk en interessant te maken. Ook zinvol voor duurzaamheid! Niet iedereen is zich bewust van de tikkende ecologische tijdbom. De uitdaging voor de Eco-teams in de scholen is dan ook om duurzaamheid op een dusdanige manier aandacht te geven, dat medeleerlingen, mededocenten en anderen in de omgeving van de school zich aangetrokken voelen tot de acties van het team en gaan meehelpen om de duurzame verandering van de school werkelijkheid te maken. Diederik zei daarover: we willen mensen misschien verleiden tot broccoli, maar dan moeten we die wel met een lekker kaassausje serveren.

GroenLinks Zeist is er trots op dat we de scholen met ons initiatief een steuntje in de rug hebben kunnen geven en is verheugd dat het nu met zoveel enthousiasme wordt opgepakt. We zijn erg benieuwd naar de acties van de scholen en wensen ze daarbij ontzettend veel plezier en succes toe!