Verkiezingsdebat bij de Klinker

Het verkiezingsdebat was een succes. Gedurende het debat bleven er toch zo'n 100 mensen staan om even te luisteren wat de politieke partijen te vertellen hadden over milieu, de WMO, veiligheid en gezinsbeleid. Ook werden er uitspraken gedaan over de kinderen die vast zitten in het Kamp Zeist.

De Zeistercoalitie heeft een straatdebat georganiseerd. Hier deden vier landelijke kanidaten aan mee. Voor de PvdA debatteerde Eelke van der Veen (nr.31), het CDA werd vertegenwoordigd door Kathleen Ferrier (nr 14), voor de VVD spark Fred Teeven (nr.6) en voor GroenLInks heeft Kees Vendrik (nr. 2) gesproken.

Hieronder volgt de tekst van de inleiding van het debat door Frank Dirkse, fractievoorzitter van Groenlinks Zeist.

Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuws over de klimaatverandering. Warmterecords worden gebroken, voormalig uitheemse insecten rukken op, en de ijskap op Groenland smelt in een verontrustend tempo. Tijd om in te grijpen zou je denken, maar wat we zien is meer een houding van “na ons de zondvloed”; in dit geval ook letterlijk op te vatten. Roependen in de woestijn, als een voormalig Amerikaanse vice-president, en afgelopen week nog het Wereld Natuur Fonds, daargelaten. Op lokaal niveau wordt veelal verwezen naar grotere verbanden; nationaal dan wel internationaal; wat kan je op lokaal niveau nu doen aan zo’n mondiaal probleem ? “Alles wat in je vermogen ligt” zou GroenLinks willen zeggen. Verbeter de wereld en begin bij jezelf en je eigen leefomgeving, óók op gemeentelijk niveau, óók in Zeist.GroenLinks is daarom blij dat milieu, waaronder het klimaatbeleid, weer een volwaardige plek heeft gekregen binnen het Zeister gemeentebeleid.

Zo begon mijn algemene beschouwing bij de begrotingsbehandeling twee weken geleden hier in Zeist. De vraag die ik stelde: wat kan je op lokaal niveau doen kan je zo vertalen naar nationaal niveau. We spreken immers over een mondiaal probleem. Veelal wordt vanuit Den Haag verwezen naar internationale verdragen, maar is het niet beter om gewoon je eigen verantwoordelijkheid te nemen? Net zoals de huidige regering vraagt haar burgers eigen verantwoordelijkheid te nemen op velerlei terreinen. Maar volgens mij is er sprake van een selectieve verantwoordelijkheid. Welke verantwoordelijkheid neemt uw partij voor het milieu en de toekomst van de aarde ?

Wat heeft u de afgelopen jaren gedaan en wat gaat u voor ons doen, zodat we over enige tijd niet met zijn allen hier wonen in de badplaats “Zeist aan Zee”, het Zandvoort aan de Heuvelrug, tussen Bos en Duinen ?

De schrik slaat mij een beetje om het hart als de premier, die ook zo graag mijn premier wil zijn, roept dat we weer een VOC-mentaliteit nodig hebben. Een van de belangrijkste kenmerken van die VOC-mentaliteit is de ten-koste-van-mentaliteit. En dat is wat ik zie gebeuren: groei ten koste van.

Ten koste van natuur, ten koste van de wereld, ten koste van onze eigen leefomgeving.

Het Wereld Natuur Fonds ( óók Zeist ! ) becijferde dat als we niets doen, we over enige tientallen jaren twee aardes nodig hebben om in onze behoeften te voorzien. Vraagt een verantwoord bewerken en bewaren van onze aarde geen heel andere economische benadering, vraagt dat niet om een eko - nomie ? En is dat zelfs niet absoluut noodzakelijk wil er op langere termijn nog sprake kúnnen zijn van een economie ?