Pictogram Toegankelijk
Pictogram Toegankelijk

Verslag Debat voor bewoners met een beperking

Op zaterdag 10 maart waren de deelnemers van de ProDemos training voor mensen met een beperking aanwezig tijdens het grote debat. Tijdens dit debat hadden zij de mogelijkheid in gesprek te gaan met de lokale partijen.

GroenLinks werd vertegenwoordigd door raadslid Ans Pereboom. In haar betoog pleite ze voor veilige fietspaden, goede zorg en afschaffing van de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding. De mogelijkheid voor mensen, met of zonder beperking om elkaar te ontmoeten in buurtcentra en mee te doen met culturele activiteiten. Zij sprak haar zorg uit over de groter wordende kloof tussen arm en rijk, wat vooral ook mensen met een beperking raakt. Daarnaast benoemde zij de noodzaak voor de bouw van goedkope woningen, welke zijn aangepast op mensen met een beperking en zou zij graag zien dat er naast het werk bij BIGA ook meer reguliere banen worden aangeboden voor mensen met een beperking.

De aanwezige bewoners uiten hun frustraties over verscheidene onveilige verkeerssituaties, waaronder slecht verlichte fietspaden. Hoewel andere lokale partijen aangaven dat verlichting op sommige fietspaden niet mogelijk is, vanwege de omliggende natuur, liet Ans duidelijk weten dat zij het niet acceptabel vindt dat fietsers ‘s avonds over onverlichte paden moeten gaan. Volgens haar zijn er verscheidene voorbeelden van verlichting die de omliggende natuur niet verstoren. Voorbeelden daarvan zijn onder andere te vinden in de provincie Noord-Brabant en Gelderland.

Een andere belangrijk aandachtspunt was het winkelcentrum, de leegstand, steeds meer winkels die vertrekken en het onveilige verkeer. De bewoners willen graag een gezellig winkelgebied terug. Ans ziet ook een winkelgebied voor zich zonder autoverkeer, met gezellige terrasjes en het nodige groen, waar je het hele jaar door ontspannen kunt winkelen. Naast de sluiting van de Slotlaan voor autoverkeer, kan er volgens Ans ook gepraat worden met de eigenaren van winkelpanden. Als zij bereid zijn om de huren omlaag te doen wordt het voor startende ondernemers aantrekkelijker om een winkel te openen. Partijen zoals het CDA denken dat Zeist met zijn ruim 50.000 inwoners te klein is voor een winkelcentrum. Hoewel bewoners aangeven dat er voorheen altijd wel degelijk een levendig winkelcentrum is geweest. Ook Ans geeft aan dat er genoeg voorbeeld zijn van plaatsen met evenveel inwoners waar wel degelijk een bruisend winkelcentrum te vinden is.

Verder komen er verscheidenen vragen en klachten voorbij over de steeds lager wordende inkomens en het verdwijnen van de Zeistpas.  Ook de nieuwe regeling welke in plaats van de Zeistpas is gekomen is vooral voor bewoners met een beperking erg lastig, omdat de aanvraag ingewikkeld is. Volgens de VVD komt er een nieuwe vereenvoudigde regeling terug, maar gaat dat nog vier jaar duren. Ans vind dat het wenselijk zou zijn op kortere termijn een vereenvoudigd systeem terug te krijgen. Over de lagere inkomens zoals de Wajongers die van 75 procent naar 70 procent gaan, is het belangrijk dat de lokale politiek haar stem laat horen aan de tweede kamer. Deze kwetsbare doelgroep krijgt het steeds moeilijker en dat kan niet op deze manier verder gaan.

De aanwezigen zouden graag zien dat er een steunpunt komt voor mensen met een beperking, waar ze met bepaalde vragen terecht kunnen en waar bijvoorbeeld trainingen gegeven kunnen worden. Alle partijen zijn het er unaniem mee eens dat deze er zo snel mogelijk moet komen. Wat betreft werk lijken bedrijven vaak terughoudend te zijn in het aannemen van mensen met een beperking, in de nabije toekomst moet er vooral meer voorlichting gegeven worden aan bedrijven zodat zij erachter komen dat het niet zo heel erg moeilijk is om de doelgroep in de reguliere sector te laten integreren. 

Het tekort aan personeel in de zorg is ook iets wat onder aandacht wordt gebracht. Daardoor is er ook steeds minder aandacht voor cliënten. Er begiant ook een te kort te ontstaan aan goed opgeleide mensen. De gemeente doet hierin een forse investering van een miljoen om te investeren in opleiding in de zorg sector. 

Mensen in de bijstand is een onderwerp wat hoog begint op te lopen, wat te zien was aan de emoties die het bij enkele aanwezigen los gemaakt werden. Ans legt uit dat deze bezuinigingen op landelijk niveau geregeld worden. Een steeds groter wordend probleem is dat de zorg nu aan de markt is overgelaten, dit moet voor een evenredig deel weer bij de overheid terecht komen. De zogenaamde participatie samenleving waar we naartoe moeten blijkt nu al duidelijk niet werken. Er zijn veel eenzame mensen, zonder sociaal vangnet, die niet voldoende zorg krijgen. Daardoor ontstaan er schrijdende situaties en GroenLinks is van mening dat er alles aan gedaan moet worden om deze negatieve ontwikkeling tegen te gaan.