Verslag huis-aan-huis in Huis ter Heide Zuid

Eén van de nieuwe werkwijzen van GroenLinks is dat wij graag van bewoners zelf willen horen wat er speelt in hun wijk of stad. Dit beperkt zich niet tot verkiezingstijd, maar zien wij als een permanente missie. In de komende periode gaan wij iedere laatste vrijdag en zaterdag van de maand langs de deuren, met een uitzondering voor de zomerstop (juli en augustus). Ons uitgangspunt is hierbij niet dat wij als missionarissen onze visie willen uitdragen, maar juist een luisterend oor willen bieden en concrete punten op willen halen waar wij als leden en fractie mee aan de slag kunnen.

Vrijdag 25 en 26 mei hield GroenLinks Zeist, voor het eerst na de gemeenteraadsverkiezingen, weer een huis aan-huisbezoek. Campagneleider Hans Snel organiseert deze huis aan-huisbezoeken gedegen en enthousiast. Gekozen werd voor de wijk Huis ter Heide Zuid. Reden hiervoor is dat het bisdom Dijnselburg in de aandacht staat vanwege de verkoop aan een projectontwikkelaar. Ook wilden we graag weten wat de bewoners meegekregen hebben van de verkiezingsuitslag, de coalitie, het coalitieakkoord en het nog te sluiten inwonersakkoord.

Onze hoofdvraag was daarom: wat heeft u mee gekregen van de verkiezingsuitslag en het coalitieakkoord? Wilt u betrokken worden bij het nog te sluiten inwonersakkoord?

Onze raadsleden Falco, Ronald en Kees en actieve leden Patrick, Noureddine, Hans en Linda liepen tijdens dit Huis aan Huis-weekend in totaal langs 184 deuren, waarvan we bij 53 deuren gesprekken hebben gevoerd. Dit leverde leerzame punten op die we graag met jullie delen.

Kennis van coalitieakkoord en inwonersakkoord

Veel bewoners die wij spraken, wisten niet of niet precies wat de verkiezingsuitslag is en welke coalitie er is gevormd. Ook was over het algemeen niet bekend dat het getekende coalitieakkoord inzichtelijk is voor publiek (o.a. via de website van Zeist en van GroenLinks Zeist).

Veel bewoners hebben via de buurtvereniging wel te horen gekregen over de inspraakavonden die er worden gehouden worden, bv. over de invulling van Dijnselburg.

Natuurlijk zijn er daarnaast ook bewoners die geen interesse hebben de politiek te volgen, of de politiek wel zouden willen volgen maar hier geen tijd voor vinden in hun drukke agenda.

Zorgwekkend is dat wij ook mensen spraken die het geloof in politiek en inspraakavonden hebben verloren. Die het gevoel hebben dat de politiek toch zijn zin wel zal doen. Deze scepsis komt bv. door alle handtekeningen die werden verzameld tegen de autoboulevard, waarna deze er toch kwam.

Verkeer en parkeren het vaakst genoemd

Verreweg de meeste zorgen die wij ophaalden gaan over verkeer en parkeren. Bewoners benoemen last te hebben van het vele verkeer op de doorgaande wegen, dat bovendien te hard rijdt. Ook het busverkeer is storend (5 lijnen met 50 ritten op een dag). Eén bewoner benoemt zelfs scheuren in de gevel te hebben door het harde rijden van de bussen. Door het hardrijdende verkeer is het gevaarlijk oversteken op sommige plekken, bijvoorbeeld op de Amersfoortseweg. Bewoners ergeren zich daarnaast aan de schaarse parkeerplekken in de wijk, onder andere door het parkeren van bezoekers van kleine bedrijven in de wijk en de caravans die (volgens sommige bewoners) langdurig op de Korte Bergweg geparkeerd staan.

Het geluid van de A28 brengt overlast en een geluidswand zou daarom erg gewenst zijn. Ook het terugschroeven van de 130 km per uur naar bv. 100 km per uur (voor in ieder geval een deel van de A28) wordt door sommige bewoners als een optie gezien om het geluid van de A28 in de wijk te dempen.

Ook de autoboulevard wordt genoemd. Bewoners vragen zich af of het bestemmingsplan hiervoor gewijzigd is. Er is de angst dat de nu doodlopende weg straks een doorgaande weg wordt. Dit omdat het paaltje er al regelmatig uit wordt gehaald. Ook zou er een groene wal komen rond de autoboulevard, maar deze is nog niet gerealiseerd. Eén bewoner zegt 's nachts wakker te liggen van de lampen van de autoboulevard. Ook is de fietsverbinding niet goed afgemaakt vanaf einde Alexanderweg linksaf naar de autoboulevard toe, waardoor dit een gevaarlijke situatie creëert.

Meerdere bewoners geven aan dat zij de communicatie over de verkeersplannen in hun wijk naar de bewoners toe niet voldoende vinden en willen graag beter op de hoogte worden gehouden.

Gebied Dijnselburg

Het tweede meest aangekaarte onderwerp is Dijnselburg. Iedere bewoner die Dijnselburg heeft genoemd, zou graag willen dat dit gebied zoveel mogelijk groen blijft. Bewoners komen er graag, om te wandelen bijvoorbeeld. Er heerst de angst dat Dijnselburg vol gebouwd gaat worden wat ook toename van verkeer met zich mee zal brengen. Eén bewoonster zegt dat ze het jammer vindt dat de plek verkocht is aan een projectontwikkelaar en niet bv. aan een stichting, die er een culturele of kunstzinnige bestemming aan had kunnen geven.

Overige aangehaalde punten

Over het algemeen zeggen bewoners erg gelukkig te wonen in zo'n groene omgeving. Wel wordt genoemd dat het onderhoud aan het groen beter kan en er wat meer kleur in de groenstroken mag komen door bijvoorbeeld bloembakken. Een ergernis is het zwerfafval in de buurt, vooral van McDonalds maaltijden. Drie bewoners zeggen tegen een houtverbrandingsinstallatie te zijn, vanwege de schadelijke milieueffecten en de ongezonde houtrook.

Wat doen we met de opgehaald punten?

Vooral op het gebied van verkeer is veel genoemd, hier gaan wij dan ook schriftelijke vragen over stellen. Over de invulling van Dijnselburg adviseren we bewoners naar de inspraakavonden te gaan. Wat betreft zwerfafval organiseert GroenLinks tijdens World Cleanup Day (zaterdag 15 september) een Clean Up Day in Zeist. Maar het is vooral het bewustzijn dat moet worden vergroot, en dat is nog een hele klus.

 

Verslag: Linda Ooms