Vlog 25: sociale huurwoningen op vliegbasis Soesterberg

Vlog 25: sociale huurwoningen op vliegbasis Soesterberg

Vijfentwintigste vlog van Ronald Camstra van 17 november 2018 over de moties op de gemeentebegroting. Vrijwel alle moties van GroenLinks zijn aangenomen, plus een motie van de PvdA over het bouwen van sociale huurwoningen op vliegbasis Soesterberg.