Slotlaan veilig?
Slotlaan veilig?

Vragen over de veiligheid van de Slotlaan

GroenLinks raadsleden worden aangesproken door inwoners van Zeist over de inrichting van de Slotlaan en het gebrek aan veiligheid voor langzaam verkeer deelnemers zoals fietsers (veel schoolgaande jeugd) en voetgangers. Met name voor mensen met een beperking, zoals bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking, is het erg lastig om veilig over de Slotlaan te lopen of over te steken.
Inwoners maken zich ook grote zorgen over de toegankelijkheid/bereikbaarheid voor hulpdiensten door alle wegwerkzaamheden.

Onlangs hebben bewoners van de Slotlaan een petitie aangeboden aan wethouder Fluitman over de verkeerssituatie na de herstructurering met het verzoek verkeersremmende maatregelen te nemen en handhaving van de 30-km zone. Ook het verwijderen van de zebrapaden leidt ertoe dat voetgangers moeite hebben met oversteken. De raad heeft de petitie ontvangen en de indieners vragen de raad om een reactie.

 

De fractie van GroenLinks heeft vragen over de uitvoering van de inrichting van de Slotlaan met betrekking tot de veiligheid van langzaam verkeer deelnemers en met name fietsers. We constateren dat de inrichting niet zodanig is dat het gemotoriseerde verkeer haar snelheid aanpast aan de vereiste snelheid van 30-km/uur, noch dat het gemotoriseerde verkeer een andere route kiest. Daardoor is er tot op heden geen afname van het gemotoriseerde verkeer merkbaar.

GroenLinks heeft de volgende vragen aan het college:

 1. Herkent en erkent het college de zorgen van inwoners over het gebrek aan veiligheid voor langzaam verkeer deelnemers op de Slotlaan?
 2. Herkent en erkent het college de problemen, die met name mensen met een visuele beperking ondervinden, om veilig over de Slotlaan te lopen en over te steken?
 3. Zo ja, welke maatregelen gaat het college treffen om de veiligheid van langzaam verkeersdeelnemers (voetgangers, fietsers, visueel beperkten) te verbeteren?
 4. Op welke termijn worden deze maatregelen uitgevoerd?
 5. Zo nee, hoe gaat het college de zorgen en onrust onder inwoners aangaande veiligheid voor langzaam verkeer deelnemers wegnemen?
 6. Is het college met GroenLinks eens dat het terugdringen van het gemotoriseerde verkeer een belangrijke voorwaarde is voor het autoluw maken van de Slotlaan?
 7. Is het college met GroenLinks eens dat de huidige inrichting onvoldoende effectief is, waardoor er een (te) beperkte afname merkbaar is?
 8. Is het college voornemens de inrichting aan te passen, zodanig dat er sprake is van een autoluwe Slotlaan?
 9. Herkent en erkent het college de zorgen van inwoners over de toegankelijkheid/bereikbaarheid voor hulpdiensten in Zeist?
 10. Kan het college de zorgen van inwoners wegnemen aangaande de toegankelijkheid/bereikbaarheid voor hulpdiensten?
 11. Welke maatregelen gaat het college nemen om de toegankelijkheid/bereikbaarheid voor hulpdiensten te verbeteren?

Groenlinks

Ans Pereboom