Woningbouw en verkeer de grote knelpunten in Austerlitz

AUSTERLITZ – Betaalbare woningen en problemen op het gebied van verkeer. Dat is waar de inwoners van Austerlitz zich momenteel de meeste zorgen over maken. Dat bleek op de bijeenkomst, op 14 februari, waarop de lijsttrekkers van de partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zeist, met elkaar debatteerden. Voor GroenLinks deed lijsttrekker Ronald Camstra mee. 

Alle lijsttrekkers spraken hun waardering uit voor de manier waarop de dorpsbewoners zelf veel zaken oppakken. Ook Camstra deed dat: ‘’Hier in Austerlitz heeft u het vooral zélf gedaan. Austerlitz Zorgt is een eigen initiatief, uit het dorp zelf. En u heeft ook jaren getrokken aan het nieuwe Dorpshuis, dat er nu gelukkig eindelijk komt. Austerlitz is een prachtig voorbeeld van burgerinitiatief.’’

Hij wees er wel op dat er ook een rol is voor de politici: ‘’Vrijwilligerswerk en burgerinitiatief floreren juist beter als ze actief worden ondersteund vanuit de gemeente.’’

Over het punt verkeer zei hij onder meer: ‘’ GroenLinks vindt dat Austerlitz ook in de avond en het weekend bereikbaar moet zijn met openbaar vervoer. Dat de bus na half acht niet meer rijdt, dat kán niet. Bovendien moeten de fietspaden beter onderhouden en beter verlicht worden. En de kruising met de Woudenbergseweg, daarvan is ook al jaren geleden beloofd dat daar iets aan gedaan wordt.’’

Camstra: ‘’In het verkiezingsprogramma van GroenLinks staan vier dingen centraal: eerlijk delen, goede zorg, een beter milieu en een autovrije Slotlaan. Over de Slotlaan hoeven we het vanavond niet te hebben. Als ik naar de bossen om Austerlitz heen kijk, dan zijn we het over een beter milieu ook snel eens, denk ik. Goede zorg heeft Austerlitz zelf geregeld. Blijft over eerlijk delen. Eerlijk delen gaat over eerlijke kansen, bijvoorbeeld op een woning. GroenLinks vindt dat mensen die in Austerlitz willen blijven wonen die kans ook krijgen. Voor ouderen komt er nu een aantal nieuwbouwwoningen; voor jongeren moeten we dat ook gaan regelen. Maar eerlijk delen gaat ook over voorzieningen in het dorp. Niet alleen subsidie voor Figi maar ook voor het Beauforthuis. Blijvende ondersteuning van het Dorpshuis. En gratis zwemmen bij het Henschotermeer. 

GroenLinks staat voor een samenleving waarin iedereen telt, iedereen kansen krijgt, iedereen mee kan doen. De verandering begint hier, in Austerlitz. Stem daarom op 21 maart op GroenLinks. Bijvoorbeeld op onze lokale kandidaat Liesbeth Raymakers.’’

Ook vanuit de zaal gingen de vragen met name over verkeer en woningbouw. Er werd onder meer gewezen op de slechte fietsverbinding naar Driebergen en naar Kerckebosch in Zeist. Ook vroeg ‘’de zaal’’ naar de beloofde rotonde die er nu nog niet is. 

Over de woningbouw zei Camstra: ‘’We willen betaalbare woningen die er over 50 jaar ook nog staan.’’ Hij stelde dat de gemeente lef moet tonen op het gebied van woningbouw. De gemeente moet niet alleen dure en goedkope woningen bouwen, maar ook voorzien in de vraag van de grote groep mensen die daar tussen zit, vond hij.

Er zijn veel te weinig huurwoningen in Austerlitz, stelde iemand uit de zaal. De discussie kwam vervolgens op woningbouw op de plek waar nu de Rooms-Katholieke kerk nog staat. Die kans lijkt verkeken. De gemeente heeft het bisdom al laten weten af te zien van het recht op eerste koop. Wel komen er 25 woningen in de sociale huursector in het kader van het plan ‘’Hart voor Austerlitz’’.