Zeist gaat toegankelijkheid voor inwoners met een beperking versnellen

Voor mensen met een beperking zit het dagelijkse leven vol grote en kleine hindernissen. GroenLinks Zeist heeft een raadsvoorstel ingediend om die hindernissen aan te pakken. Met dit voorstel komt hier extra geld voor beschikbaar. Alle fracties in de raad hebben unaniem ingestemd met het voorstel. Het college van B&W gaf als reactie dat “ het raadsvoorstel past bij hoe wij in Zeist om willen gaan met de inclusieve samenleving”.

Anderhalf jaar geleden heeft de regering het VN Verdrag voor mensen met een beperking vastgesteld. Elke gemeente moet een plan maken waarin staat hoe de gemeente het VN Verdrag gaat uitvoeren op het vlak van wonen, werken, leren, vervoer en zorg. De mensen met een beperking en de organisaties die voor hun belangen opkomen, zullen bij het maken van het actieplan betrokken worden. Dit actieplan zal elk jaar opnieuw worden vastgesteld en er zal geld gereserveerd worden voor de uitvoering. In Zeist kan daar nu een start mee gemaakt worden.

Dat er nog veel werk verzet moet worden blijkt wel uit de rapportage van het College van de Rechten van de Mens. Op 1 december heeft het College, dat moet toezien op de naleving van het VN-Verdrag voor mensen met een beperking, haar eerste rapport uitgebracht. Het College concludeert dat er nog veel te weinig gebeurt voor mensen met een beperking.  Ook in dat opzicht is het door GroenLinks Zeist ingediende raadsvoorstel een grote stap in de goede richting!