Zeist Noord
Zeist Noord

Zeist Noord vraagt om meer aandacht van de gemeente

Op 15 en 16 september bezocht GroenLinks Zeist-Noord. We zijn Huis-aan-Huis langs de deuren gegaan in de Componistenbuurt en de Pedagogenbuurt, en hebben met kiezers gesproken in het winkelcentrum Vollenhove. Volgens de bewoners laat de gemeente de wijken in de steek.

Ook in de Componistenbuurt en de Pedagogenbuurt zijn er tevreden bewoners, maar er zijn een aantal duidelijke groepen van klachten vanuit deze twee wijken:

Een veelgehoorde klacht gaat over de prestaties van de Gemeente Zeist. De zichtbaarheid van de gemeente is slecht. Er wordt veel te weinig werk gemaakt van de het onderhoud van groen, bestrating, verlichting en riolering. De gemeente zegt zaken toe zonder ze uit te voeren, of voert ze slecht uit. Een voorbeeld: vervangen van zieke kastanjes door nieuwe kastanjes - die weer ziek worden. Ook de informatieverstrekking laat vaak veel te wensen over.

Veel zorgen zijn er over de A28. Vooral fijnstof wordt als een dreiging ervaren. Er wordt vaak gevraagd om een overkapping of anders tenminste een maximumsnelheid van 80 km per uur.

Heel lokaal zijn er in de Bachlaan veel zorgen over de Parkeerdruk, en daar en in de Montessorilaan over de verkeersveiligheid in zijn algemeenheid. Bij de flats aan de Laan van Vollenhove zijn veel zorgen over veiligheid (hangjongeren en diefstal), en op de route tussen het Herman Jordan Lyceum en het Winkelcentrum Vollenhove over zwerfafval, men vraagt om meer afvalbakken.