Nieuws

Geen verdere aantasting Sanatoriumbos

Op dinsdag 3 februari vond het debat plaats over het bestemmingsplan Zeist Noord. Binnen dit bestemmingsplan valt het Sanatoriumbos. Toen in 2007 de uitgangspunten voor dit bestemmingsplan werden vastgesteld is er, o.a. met steun van GroenLinks, een wijzigingsvoorstel aangenomen waardoor het opnemen twee "zoeklocaties" t.b.v. uitbreiding van Altrecht binnen het Sanatoriumterrein werd geblokkeerd.

Lees verder

Ook grof afval zoveel mogelijk gescheiden ophalen

Op de agenda van de raadsvergadering van 12 november stond onder mee de keuzenota afvalstoffenplan 2009-2013. Oftewel: hoe gaan we in Zeist met ons afval om. Zeer belangrijk voor GroenLinks zijn aspecten als optimaal hergebruik, scheiden bij de bron en zo min mogelijk "restafval". Eigelijk zou je ook van het woord afval af moeten: dat suggereert te veel dat je er niets meer mee kan, dat je er van af moet.

GroenLinks heeft haar steun gegeven aan het afvalstoffenplan, maar heeft ook haar handtekening gezet onder een samen met anderen ingediend wijzigingsvoorstel dat behelst dat er voor het laten ophalen van grof afvalgeen meerkosten te rkenen t.o.v. het wegbrengen ervan.

Naast dit wijzigingsvoorstel heeft GroenLinks ook nog een motie ingediend over het zoveel mogelijk gescheiden ophalen van grof afval.

Raadsvoorstel, wijzigingsvoorstel en motie zijn met ruime meerderheden aangenomen door de raad.

Lees verder

Grote kantoorlocatie wordt omgezet in woonlocatie

Op de raadsvergadering van 12 november is door de gemeenteraad besloten dat er appartementen gebouwd kunnen worden op de hoek van de Utrechtseweg en de Krommerijnlaan. Daar staan nu de al jaren leegstaande kantoorpanden van Cadans en Delta Lloyd. Ook GroenLinks steunt het raadsvoorstel over het plan dat onder de naam "Woonpark Zeist" bekend staat. Het was geen makkelijk besluit. In het te bouwen complex komen alleen middeldure en dure appartementen en ondanks de vormgeving is het een forse bouwmassa. Maar het is ook een unieke kans om binnenstedelijk te kunnen verdichten en een kantoorlocatie om te zetten in een woonlocatie. Voor het gemis aan goedkope woningen in het complex zelf, wordt zowel door de bouwer als de provincie geld ter beschikking gesteld om elders in Zeist meer goedkope woningen te kunnen realiseren.

Onderstaand de door raadslid Peter Spoelstra uitgesproken stemverklaring van GroenLinks bij de stemming over het raadsvoorstel.

Lees verder

Eindelijk beslissing spoorwegovergang Den Dolder

Na 9 jaar is er eindelijk een beslissing genomen over wat er moet gebeuren met de spoorwegovergang in Den Dolder ( één van de gevaarlijkste in Nederland). Met een grote meerderheid (21-10) werd het laatste voorstel van het college, waar lang en intensief over onderhandeld was met alle betrokken partijen, aanvaard. Dit nadat het door de raad op een aantal punten was aangescherpt. Het gaat om een drieluik dat onlosmakelijk met elkaar verbonden is. De kern van het voorstel is het afsluiten van de bestaande overweg voor het autoverkeer. Dit wordt omgeleid over de provinciale weg over een nieuw aan te leggen doorsteek via de Andreas Foxlaan. Maar vóór alles wordt er een fietstunnel aangelegd tussen de Tolhuislaan en de Brede School/Sportvelden van DOSC.

Onderstaand de stemverklaring van GroenLinks bij de stemming over dit raadsvoorstel.

Lees verder

Grote kantoorlocatie wordt omgezet in woonlocatie

Op de raadsvergadering van 12 november is door de gemeenteraad besloten dat er appartementen gebouwd kunnen worden op de hoek van de Utrechtseweg en de Krommerijnlaan. Daar staan nu de al jaren leegstaande kantoorpanden van Cadans en Delta Lloyd. Ook GroenLinks steunt het raadsvoorstel over het plan dat onder de naam "Woonpark Zeist" bekend staat. Het was geen makkelijk besluit. In het te bouwen complex komen alleen middeldure en dure appartementen en ondanks de vormgeving is het een forse bouwmassa. Maar het is ook een unieke kans om binnenstedelijk te kunnen verdichten en een kantoorlocatie om te zetten in een woonlocatie. Voor het gemis aan goedkope woningen in het complex zelf, wordt zowel door de bouwer als de provincie geld ter beschikking gesteld om elders in Zeist meer goedkope woningen te kunnen realiseren. Onderstaand de door raadslid Peter Spoelstra uitgesproken stemverklaring van GroenLinks bij de stemming over het raadsvoorstel.

Lees verder

Eindelijk beslissing spoorwegovergang Den Dolder

Na 9 jaar is er eindelijk een beslissing genomen over wat er moet gebeuren met de spoorwegovergang in Den Dolder ( één van de gevaarlijkste in Nederland). Met een grote meerderheid (21-10) werd het laatste voorstel van het college, waar lang en intensief over onderhandeld was met alle betrokken partijen, aanvaard. Dit nadat het door de raad op een aantal punten was aangescherpt. Het gaat om een drieluik dat onlosmakelijk met elkaar verbonden is. De kern van het voorstel is het afsluiten van de bestaande overweg voor het autoverkeer. Dit wordt omgeleid over de provinciale weg over een nieuw aan te leggen doorsteek via de Andreas Foxlaan. Maar vóór alles wordt er een fietstunnel aangelegd tussen de Tolhuislaan en de Brede School/Sportvelden van DOSC. Onderstaand de stemverklaring van GroenLinks bij de stemming over dit raadsvoorstel.

Lees verder