Nieuws

Opbrengst verkoop van Gemeentewoningen

Op de raad van 15 juli is de nota Grondbeleid vastgesteld. Een overigens voortreffelijke nota. Maar één ding moest er volgens GroenLinks écht aangepast worden: ook de opbrengst van de verkoop van gemeentewoningen die meer dan € 360.000 opleveren moet voor een deel in het Fonds Sociale Woningbouw terecht komen.

Lees verder

Vraag aan college over Mantelzorgwoningen

De fractie van GroenLinks heeft het college verzocht of het bereid is om een parapluregeling mantelzorg voor de bestemmingsplannen in Zeist in te voeren.

Dit is nodig om zoveel mogelijk belemmeringen voor een tijdelijke uitbreiding aan een woning - bedoeld voor het verlenen van mantelzorg - weg te nemen. Veel gemeenten hebben dit al gedaan. Een zorggemeente in Zeist mag hier niet bij achterblijven. Onlangs bleek nog in de gemeente Epe wat er voor schrijnende situatie kan ontstaan als een gemeente dit niet goed geregeld heeft. Onderstaand de door GroenLinks gestelde vraag.

Lees verder

Centrum Zeist optimaal toegankelijk maken voor ouderen en gehandicapten

Op de raadsvergadering van 15 juli lag een voorstel voor de toekomstige inrichting van het centrum van Zeist (omgeving Slot, winkelgebied en tussenliggende gebieden). In het voorstel stonden vier ambities voor dit gebied geformuleerd. Op initiatief van GroenLinks is daar een vijfde aan toegvoegd: het centrumgebied van Zeist moet een landelijke voorbeeldfunctie krijgen wat betreft toegankelijkheid voor ouderen en gehandicapten, waaronder met name blinden en slechtzienden.

Lees verder

Behoud atletiekbaan voor Zeist verzekerd

Op de raadsvergadering van 15 juli lag een voorstel dat onder meer de mogelijkheid opende om de atletiekbaan te vervangen door een andersoortige accomodatie; als het bij de privatisering van Sporthoek Dijnselburg (o.a. zwembad, sporthal en atletiekbaan) gunstiger zou zijn voor een exploitant en er meer mensen zouden kunnen gaan bewegen. GroenLinks ziet het liefst dat de atletiek baan blijft waar hij nu is.

Lees verder

Algemene Beschouwing Voorjaarsnota 2008

Op 2 juni vond in de Zeister Raad het debat plaats over de Jaarrekening 2007 en de Voorjaarsnota 2008. In de voorjaarsnota worden alvast de lijnen uitgezet voor de begroting van 2009. Dit is ook het moment waarop de partijen hun Algemene Politieke Beschouwingen geven.

Onderstaand de Algemene Beschouwing van de GroenLinksfractie.

Lees verder

Debat ruimtelijk plan Vliegbasis Soesterberg

Op maandag 2 juni vond zowel in de Raad van Zeist, als in de Raad van Soest, als in de Staten van de provincie Utrecht het debat plaats over het plan voor de herinrichting van de Vliegbasis Soesterberg.

Hieronder de bijdrage van GroenLinks aan het debat in Zeist. Meestal wordt er vooral gekeken naar plannen vanuit de mens. De fractie heeft dit keer nadrukkelijk voor een ander perspectief gekozen: dit keer hebben we naar het plan gekeken vanuit het perspectief van het wild. Dan kom je vervolgens tot verrassende conclusies...

De besluitvorming over het plan vindt plaats op 23 juni, wederom in zowel de beide Raden als in de Staten.

Lees verder