Nieuws

Op zoek naar het duister

Duisternis is een schaars goed geworden. Niet alleen in Zeist; lichthinder is een provinciaal probleem. Om dit aan den lijve te ondervinden, organiseert Groenlinks Zeist in samenwerking met verkiesbare provinciale Groenlinksers en Stichting Milieuzorg Zeist op zaterdag 24 februari een politieke avondwandeling van Station Driebergen-Zeist naar het Zeister Bos.

Lees verder

Wijkvisie

Op 28 januari 2007 is de wijkvisie van Bosch en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder in de raad behandeld. Daarin werd op veel plaatsen zorg geuit voor de kwaliteit van de woonomgeving en aandachtpunten en oplossingen aangedragen. Ook komt de wijkvisie tot de conclusie: Mocht er een noodzaak tot bouwen zijn, dan dient dit beperkt en met wijsheid te gebeuren. Tot zover kunnen wij ons erg goed vinden in de woonvisie.

Vervolgens wordt echter de noodzaak van woningbouw ontkent, de wachtlijst gebagateliseerd en de lange wachttijden voor een woning genegeerd. In de wijkvisie wordt de wens uitgesproken voor een bouwverbod voor Bosch en Duin en Huis ter Heide.

In de raadsbehandeling hebben we, in verband met het grote tekort aan woonruimte, dat gedeelte van de woonvisie niet overgenomen.

Hierbij onze bijdrage in dat debat.

Lees verder

Verkiezingsuitslag Gemeente Zeist

Felicitaties voor de SP zijn ook in Zeist op z'n plaats. Maar liefst 13% van stemmen kregen ze. Groenlinks heeft 0,3% minder stemmen gekregen dan in 2003 bij een vrijwel gelijke opkomst (82,4%). Een klein verlies, maar we maken ons meer zorgen over de opkomst van de partij van Geert Wilders met 5%.

Lees verder

Huisvesting van kunst en cultuur in Zeist

Zeist is rijk aan kunst en cultuur. De Muziekschool, de bibliotheek, de Werkschuit, ateliers, te veel om op te noemen. Alle culturele instellingen, maar ook de kunstenaars die zelfstandig werken, hebben een plekje nodig. Maar wat is nu de beste plek voor cultuur in Zeist? Moet de gemeente helpen bij het vinden van een geschikte plaats en moeten de verschillende instellingen meer met elkaar samenwerken? Over al deze vragen wil Groenlinks graag met zo veel mogelijk mensen van gedachten wisselen. Vandaar dat er, op woensdagavond 8 november, heel wat culturele instellingen vertegenwoordigd zijn. Het gesprek vindt plaats in pop- en cultuurpodium de Peppel, een belangrijke culturele plek voor met name jongeren.

Lees verder

Verkiezingsdebat bij de Klinker

Het verkiezingsdebat was een succes. Gedurende het debat bleven er toch zo'n 100 mensen staan om even te luisteren wat de politieke partijen te vertellen hadden over milieu, de WMO, veiligheid en gezinsbeleid. Ook werden er uitspraken gedaan over de kinderen die vast zitten in het Kamp Zeist.

Lees verder