Nieuws

Verkiezingsdebat bij de Klinker

Het verkiezingsdebat was een succes. Gedurende het debat bleven er toch zo'n 100 mensen staan om even te luisteren wat de politieke partijen te vertellen hadden over milieu, de WMO, veiligheid en gezinsbeleid. Ook werden er uitspraken gedaan over de kinderen die vast zitten in het Kamp Zeist.

Lees verder

Verkiezingsdebat op Belcour

Op zaterdag 11 november wordt van 14:00 tot 15:30 een verkiezingsdebat gehouden op

Belcour (bij slecht weer in de Muziekschool). Landelijke kandidaten gaan met elkaar in debat.

Lees verder

Klimatologische Bespiegelingen

Klimatologische Bespiegelingen;

de algemene beschouwing van de fractie van GroenLinks Zeist zoals uitgesproken door Frank Dirkse tijdens de raadsvergadering van 31 oktober 2006

Lees verder

Coalitieakkoord en nieuw college voor Zeist een feit.

De coalitieonderhandelingen in Zeist tussen de PvdA, VVD, CDA en GroenLinks zijn nagenoeg afgerond. In een goed en constructief onderhandelingsproces hebben de partijen een gezamenlijk akkoord op hoofdlijnen opgesteld. In het akkoord worden belangrijke punten van het huidige beleid benadrukt, alsmede aanscherpingen en nieuwe speerpunten toegevoegd. Afgelopen week is een globale berekening gemaakt van de kosten van het akkoord om de haalbaarheid te toetsen. Op basis van deze –zeer globale– doorrekening die het realiteitsgehalte van het akkoord bevestigt, hebben de onderhandelaars hun fiat gegeven.

Lees verder

GroenLinks neemt deel aan collegeonderhandelingen

Op donderdag 9 maart vond het debat plaats over de uitslag van de verkiezingen in Zeist. Daar sprak GroenLinks haar voorkeur uit voor een coalitie van PvdA, CDA, GroenLinks en een vierde partij, waarbij meerdere opties mogelijk zijn.

Lees verder