Ik ben geboren in 1947 in Arnhem. Sinds 2003 woon ik in Zeist samen met mijn partner Arjan, maar ik werkte al sinds 1992 in Zeist op de school voor speciaal onderwijs van de antroposofische jeugdinstelling ‘De Zonnehuizen’. Daarvoor woonde en werkte ik in Nijmegen en Malden. Ik ben verhuisd naar Malden, omdat ik daar les wilde geven aan kinderen op de Jenaplanschool de Tovercirkel. 

Ik heb een bewuste keuze gemaakt voor deze scholen, omdat zij werken vanuit een duidelijke visie over opvoeding en onderwijs. Ik geniet nu van mijn pensioen, nadat ik 40 jaar gewerkt heb in het basisonderwijs. Het geeft me mogelijkheden om andere maatschappelijke aspecten te verkennen en te ontwikkelen. Dat heb ik vormgegeven en ervaren door allerlei activiteiten en in besturen op verschillende gebieden, die in relatie staan tot mijn hobby’s en levensvisie, zoals natuur (Vogelwacht Utrecht), spiritualiteit (Stichting Zijnsorientatie), cultuur (Zeister kamerkoor).

Voor mij is het belangrijk dat je keuzes maakt in het leven vanuit een bewuste levensvisie ten aanzien van onderwijs, milieu, natuur en cultuur en de omgang met je medemensen. Om die reden vind ik ook aansluiting bij GroenLinks, die duidelijke standpunten inneemt zoals duurzaamheids- en klimaatbeleid, natuurbescherming, onderwijs en zorg. Daarom stem ik op GroenLinks. Door een functie in het bestuur van Zeist sta ik dicht bij de bron van de organisatie en kan ik mijn levenservaring inzetten bij allerlei activiteiten. Bij mijn eerste kennismaking op de ALV van Groen Links was ik onder indruk van de bruisende sfeer rond alle activiteiten van deze afdeling. Ik wil ontdekken waar hierin mijn kwaliteiten en mogelijkheden liggen. Ik heb nog geen ervaring op het politieke vlak, maar dit is een nieuwe uitdaging voor mij.