Vanuit de gedachte dat ‘de politiek te belangrijk is om alleen aan politici over te laten’, is Martine  als kunstenaar en zzp’er in 2021 de politiek in gegaan. Gedreven vanuit de ambitie om de positie van culturele makers in Zeist te versterken wil Martine zich inzetten voor duurzaam atelierbeleid en de invoering van de Fair Practice Code. Cultuur als verbinder, verheffer én economische kracht mag meer op de kaart komen te staan. Martine zal zich daarom inzetten voor gelijke kansen en bereikbaarheid van kunst & cultuur voor iedereen.

Martine is afgestudeerd kunsthistorica en kunstenaar. Omdat het haar niet lukte een plek te bemachtigen in de onzekere en competitieve kunstwereld, heeft ze jarenlang gewerkt als bestuurssecretaresse en zzp’er. Met het raadwerk openen zich nu nieuwe deuren. Met kritisch vermogen en een altijd luisterend oor gaat Martine haar eerste raadsperiode in. Ze zal zich als ‘pragmatisch idealist’ inzetten voor eerlijke kansen, emancipatie en een sterk cultureel veld, voor zowel makers als gebruikers. Menselijk, eerlijk en duurzaam.

Martine heeft lang in Utrecht gewoond maar woont sinds 2013 met veel plezier in de Dichtersbuurt in Zeist.

Portefeuille

Kunst, Cultuur & Taal

Cultureel Erfgoed

Sport

Wonen

Veiligheid

Wijk

Zeist Noord (Dichterswijk, Patijnpark, Warande)

Projecten en Verbonden Partijen

Gebiedsvisie Emmaplein

Regiodeal/ Vitale Wijken

Erfgoeddeal

VRU

Financiële commissie Buitensport-accommodaties

 

Interview met Martine op Zeister Magazine:

https://www.zeistermagazine.nl/raadslidaanhetwoordmartinefolkersma