• De Slotlaan wordt een verblijfsgebied met alleen ruimte voor langzaam verkeer.
  • Het busstation blijft alleen toegankelijk voor bussen.
  • Wij zorgen dat omliggende straten niet kunnen worden gebruikt als doorgaande routes.
  • Bij de inrichting van straten en pleinen staat de veiligheid en voorrang van voetgangers en fietsers voorop én de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
  • Wij gaan met alle belanghebbenden werken aan een compact, toekomstbestendig en economisch gezond winkelgebied.