GroenLinks pleit voor nieuwe vormen van besluitvorming
De gemeente gaat verder met de ontwikkeling van nieuwe vormen van besluitvorming en inspraak. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen zoals Right to Challenge en Digitale Democratie. GroenLinks wil dat de gemeente deze initiatieven actief onder de aandacht van inwoners brengt om zoveel mogelijk mensen te betrekken. 

We starten nieuwe co-creatie trajecten
De gemeente gaat meer ervaring opdoen met co-creatie trajecten. In deze trajecten trekken inwoners en gemeente als gelijkwaardige partijen samen op. Dat is goed voor het draagvlak, de kwaliteit en de snelheid van beleid en uitvoering. De bezuinigingsdialoog in Zeist en ‘Vollenhove in the Picture’ (het zogenaamde VIP-programma) zijn voorbeelden van co-creatie trajecten. In de komende raadsperiode willen we met een aantal nieuwe trajecten starten. Daarvoor kiezen we een aantal geschikte onderwerpen. Dat kan van alles zijn, van het verbeteren van luchtkwaliteit en de aanpak van houtstook, de ontwikkeling van stadslandbouw en Tiny Forests, tot het opzetten van alternatieve woonvormen of sociale of culturele projecten.

We steunen lokale burgerinitiatieven
GroenLinks wil dat lokale burgerinitiatieven worden gesteund door de gemeente. Dit versterkt ook de samenwerking en sociale cohesie in de buurt.