GroenLinks Zeist

Dieren en dierenwelzijn

GroenLinks is tegen intensieve veehouderij en wil daarom geen megastallen en pels-farms op het grondgebied van Zeist. Daarnaast is goede handhaving op het gebied van dierenwelzijn belangrijk. Dierenmishandeling moet vroeg gesignaleerd en stevig aangepakt worden. De beroepsvereniging van dierenartsen heeft daartoe de nieuwe meldcode dierenmishandeling in het leven geroepen. GroenLinks wil dat er goede afspraken gemaakt worden tussen de gemeente en de dierenartsen. Vroege signalering is mede belangrijk omdat er een relatie bestaat tussen dierenmishandeling en andere vormen van huiselijk geweld.

Gelukkig mogen er inmiddels geen wilde dieren meer optreden in circussen. Het liefst ziet GroenLinks helemaal geen dieren in circussen, maar landelijke regelgeving zit verdere beperking in de weg. GroenLinks wil dat bij circussen met meereizende dieren het dierenwelzijn goed wordt gecontroleerd, ook door de gemeente.

Kinderboerderij de Brink en de Boswerf zijn plekken die uitermate geschikt zijn om kinderen - en hun ouders- bewust te maken van dierenwelzijn en duurzaamheid van voedsel. Daarnaast zijn het Zeister Dierentehuis en de Ezelsociƫteit, maar ook het in Zeist gevestigde Wereldnatuurfonds en de Vogelbescherming, waardevolle instellingen die een belangrijke rol spelen op het vlak van opvang, herplaatsing en diereneducatie. Die mogelijkheden moeten nog veel meer benut en zo nodig uitgebreid worden.

In de afgelopen jaren is in de regio een aantal belangrijke ecoducten aangelegd, onder andere om het dieren mogelijk te maken zich door verschillende natuurgebieden te verplaatsen. Zo wordt ook de komst van het edelhert naar de Heuvelrug mogelijk gemaakt en wat GroenLinks betreft is ook het wilde zwijn van harte welkom. Tal van belangrijke ecologische verbindingen staan echter onder zware druk, door plannen voor wegen, bebouwing en andere ontwikkelingen. GroenLinks wil dat de ecologische verbindingen juist verder versterkt worden, onder andere door niet verder te bouwen buiten de bebouwde kom, natuurinclusief te ontwerpen en te zorgen voor faunavriendelijke oevers van onze waterlopen.

De natuur is voor de mens een belangrijke ontspanningsplaats. Dat wil echter niet zeggen dat het onbeperkt toegankelijk moet zijn voor de mens. Sommige gebieden zullen mens- en/of hondenvrij moeten zijn, om zo de natuur en met name de fauna ook een veilige en rustige plaats te geven. Dit geldt voor sommige gebieden in het broed- en kraamseizoen en voor een aantal gebieden permanent.

Bij bouwen moet men rekening houden met het aanbrengen van (overwinter-)plaatsen voor vleermuizen. Deze plaatsen zijn sterk afgenomen door de moderne huizenbouw, maar kunnen vaak heel eenvoudig gecreƫerd worden bij nieuwbouw. Ook moeten de mogelijkheden voor nest- en broedgelegenheid in de stedelijke omgeving verbeterd worden.

De gemeente heeft sinds een paar jaar een bijenbeleid. Dat is nodig ook, want zonder bijen geen leven. Een deel van de openbare ruimte is inmiddels bijvriendelijk ingericht. Bewoners moeten beter worden voorgelicht over het belang van bijen en andere dieren voor een goed natuurlijk evenwicht.
De opvang van zwerfdieren is bemoeilijkt doordat de gefuseerde regionale dierenbescherming geen eigen dierenambulance heeft. Een dierenrijke gemeente als Zeist heeft een dierenambulance nodig, gerund door vrijwilligers. De gemeente heeft een in de wet vastgelegde verantwoordelijkheid voor vervoer, opvang en zorg van inheemse diersoorten en zou hier een voortrekkersrol in moeten vervullen.

In de gemeente Zeist zijn in verhouding veel paarden en pony's. In het wild leggen deze diersoorten dagelijks grote afstanden af, maar veel paarden in de menselijke omgeving komen daar onvoldoende aan toe. Indien paardeneigenaren en maneges hun dieren meer willen laten bewegen, dan ziet GroenLinks mogelijkheden voor win-win-situaties door andere groepen dan nu in contact te brengen met paarden.

De laatste gemeentelijke notitie over dierenwelzijn dateert van 2011. GroenLinks wil dat gekeken wordt hoe het staat met de aanbevelingen van destijds en wil bezien of het niet hoog tijd is voor een gemeentelijk visie op dierenwelzijn, met daarbij een uitvoeringsagenda en daaruit voortvloeiende verordeningen.