GroenLinks zet in op een goede handhaving van dierenwelzijn
Daarbij worden goede afspraken gemaakt tussen gemeente en dierenartsen ten behoeve van handhaving en vroege signalering van problemen. Indien de landelijke pilot van het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED) slaagt (waarbij dierenmishandeling in relatie wordt gebracht met huiselijk geweld), dan sluit de gemeente zich hierbij aan.

We blijven ons inzetten voor het vleermuizen-, salamander- en bijenbeleid
Het huidige vleermuizen-, salamander en bijenbeleid werkt goed. Bij (nieuw)bouw is er rekening gehouden met de vleermuispopulatie die daardoor beter gedijt in de gemeente. Ook de bij heeft betere omstandigheden gekregen. Dit beleid moet ook in de komende raadsperiode onder de aandacht blijven om een terugval te voorkomen.

We pleiten voor het in stand houden van het Dierentehuis in Zeist
Het Dierentehuis heeft een belangrijke regionale functie, bij het wegvallen van de locatie moet worden uitgeweken naar Utrecht of Amersfoort. Er wordt voorzien dat het Dierentehuis in de komende jaren meer opvang moet gaan bieden vanwege dieren die na de coronaperiode worden weggedaan. Ook wordt ingezet om Stichting OOPOE (Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier) in Zeist beter onder de aandacht te brengen.

We ontmoedigen intensieve veeteelt op eigen grondgebied
Op het grondgebied in Zeist worden geen vergunningen gegeven voor megastallen. Als de kans zich voordoet, zetten we in op vervanging van beperkt aanwezige veeteelt door natuurlijke (kringloop) landbouw of extensieve veeteelt