We zorgen voor taal die voor iedereen te begrijpen is
We werken aan het laag houden van drempels in taal en in vorm: we communiceren in helder en begrijpelijk Nederlands en gebruiken visuele ondersteuning om teksten begrijpelijker te maken. We ondersteunen het communiceren van de gemeente in de diverse talen die in de gemeente gesproken worden zolang men de Nederlandse taal niet machtig is. We nemen een budget op in de gemeentebegroting om te zorgen dat anderstaligen, blinden en slechtzienden en doven en slechthorenden gemeentelijke communicatie kunnen volgen en begrijpen, bijvoorbeeld via tolken en het gebruik van braille.

We stimuleren scholing en advies bij digitale en taalvragen
We stimuleren het volgen van een taaltraject voor iedereen die in Zeist woont en hulp nodig heeft bij het lezen en begrijpen van teksten. Daarnaast bieden we iedereen de mogelijkheid om zich te laten scholen in het omgaan met digitale omgevingen. We pleiten voor het investeren in kwalitatief goede en toegankelijke taalcursussen, voor het vergroten van digitale vaardigheden en voor het beschikbaar stellen van digitale middelen indien nodig.

Gender neutrale aanspreekvormen
In haar communicatie zal de gemeente zoveel mogelijk aanspreekvormen als dhr. of mevr. vermijden en in plaats daarvan gebruik maken van gender neutrale aanhef en adressering zoals ‘bewoner’. Daarnaast zal worden gestreefd naar het vermijden van onnodige geslachtsregistratie, bijvoorbeeld op de bibliotheekpas.