GroenLinks wil aantrekkelijke wijkcentra en dorpskernen en een centrum van Zeist waar ontmoeting en beleving centraal staan. We streven naar slimme combinaties van winkels, horeca, cultuur, sport, zorg en gemeenschappelijke voorzieningen. Inwoners van Zeist werken meer thuis en het aantal zzp-ers groeit, lunch en koffie zijn het nieuwe ontmoeten, netwerken en vergaderen. Studenten en scholieren kunnen elkaar ontmoeten en samen leren in de bibliotheek, die ook in de avonden en weekend open is. Wij stellen groen, biodiversiteit en kwaliteit van leven centraal. Dat doen we bij ieder elke aanpassing van de openbare ruimte en ieder toekomstplan. Iedereen heeft recht op een groene omgeving in de buurt van hun thuis. Dat vraagt om een integrale blik en een radicale herverdeling van onze ruimte.

GroenLinks stimuleert betrokkenheid van inwoners bij het ‘vergroenen’
We gaan samen met bewoners, verenigingen en bedrijven aan de slag met het zo goed en groen mogelijk inrichten van hun directe omgeving. Ook tuinen maken een aanzienlijk deel uit van de groene oppervlakte in de gemeente Zeist. We stimuleren bewustwording van burgers en ondersteunen groene initiatieven voor natuurvriendelijk beheer van particulier groen, zoals de Heuvelrugtuinen. We sluiten aan bij de Green Deal Groene Daken en maken samen met aanwezige organisaties en initiatieven één samenhangend plan voor Zeist. Hierin nemen we de mogelijkheid van subsidie mee. Naast particulier groen zorgen we samen met inwoners en scholen voor groene schoolpleinen, voldoende speelgroen, stadsnatuur (tiny forests) en letten daarbij op een eerlijke verspreiding van groen in verschillende wijken.

We passen de Jantje Betonnorm toe in elke wijk
We maken voorzieningen in de buurt die spelen en bewegen stimuleren en passen actief de Jantje Betonnorm toe in wijken en buurten om de leef- en speelruimte te vergroten. We behouden en creëren bij woningbouwopgaven voldoende ruimte voor sport en bewegen.

We introduceren een norm voor groenvoorziening in de wijk
Groen in de buurt is een recht. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden natuur-inclusief ontworpen door aanwezige groenwaarden en de omgevingscontext goed in kaart te brengen. We bieden ruimte aan ‘tiny forests’ en andere (tijdelijke) natuur op bedrijventerreinen en braakliggend terrein. Bij de randen tussen bebouwde omgeving en buitengebied zorgen we voor groene, aantrekkelijke landschappelijke en ecologische verbindingen. Voor bestaande wijken brengen we in kaart waar de meeste behoefte is aan groen en parkruimte: bij nieuwe ontwikkelingen krijgt nieuwe groene ruimte hier voorrang.

We pleiten voor (centrum) bevoorrading met schone transportmiddelen tijdens venstertijden
GroenLinks streeft naar een schoon en veilig centrum. Schone distributie en het gebruik van venstertijden kan hier een belangrijke bijdrage aanleveren.