In het centrum van Zeist is er, naast dat iedere ontwikkeling per saldo groen en biodiversiteit bevordert, aandacht voor de lokale economie en lokale producten. Het kernwinkelgebied zal kleiner worden en zich concentreren rondom de Slotlaan. Nederland kent circa 3.500 bedrijventerreinen. Er is momenteel te weinig aandacht voor verduurzaming van deze bedrijventerreinen. Door bedrijventerreinen in Zeist energiepositief te maken kan een belangrijke stap worden gezet richting de doelen voor de gebouwde omgeving in het Klimaatakkoord.

GroenLinks steunt duurzame en sociale ondernemers
Gemeente Zeist ondersteunt en stimuleert actief duurzame en sociale ondernemers die werken aan innovatieve, creatieve oplossingen voor duurzaamheid en sociale vraagstukken. Dit willen we doen met subsidies, lokale inkoop en actief meedenken om innovatieve oplossingen mogelijk te maken.

We creëren een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor duurzame en sociale bedrijven
We ontwikkelen actief beleid om het vestigingsklimaat voor duurzame bedrijven in Zeist aantrekkelijk te maken en duurzame bedrijven aan te trekken.

We ondersteunen de deeleconomie
Er zijn in Zeist verschillende lokale initiatieven voor het delen van producten zoals (elektrische) auto’s, bakfietsen en kleding. Daarnaast hebben we onder meer kringloopwinkels, een repair-café en een bermbrigade. Deze initiatieven willen we uitbouwen en we vergroten het draagvlak en bewustzijn onder inwoners via informatievoorziening.

We promoten de lokale economie
We ondersteunen de lokale economie door lokale initiatieven te stimuleren: zoals de lokale munt de Zeister Knoop, het organiseren van een streekmarkt met boeren uit de buurt en het faciliteren van stadslandbouw en inzetten op seizoensgroenten.

We maken afspraken met winkeliers en bedrijven over verduurzaming
Met winkeliersverenigingen en de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland maken we duidelijke afspraken over afvalscheiding, duurzame logistiek en maatregelen om energieverspilling (terrasverwarming, open winkelpuien) tegen te gaan. Samenwerking op bedrijventerreinen wordt geïnitieerd en gestimuleerd op het gebied van duurzame energievoorziening en afvalbeleid.

We streven naar een volledig duurzaam inkoopbeleid bij de gemeente
Duurzame en sociale criteria sturen het inkoopbeleid van de gemeente. Zeist is al een Fairtrade gemeente: inwoners, winkels bedrijven en lokale overheden werken samen aan eerlijke handel. Naast Fairtrade inkoopbeleid komt er meer aandacht voor duurzame energie, klimaatneutrale (CO2) en circulaire inkoop.