Sinds twee jaar zijn er vuurwerkvrije zones in Zeist. Als het aan GroenLinks ligt, wordt dit uitgebreid naar de hele gemeente. De nadelen van vuurwerk zijn legio. Een professioneel vuurwerk op een centrale locatie zien we wel als een mogelijkheid.

Vuurkorven en open haarden zijn gezellig, maar er gaat daarbij ook veel vuile rook de lucht in. Regelmatig worden we geconfronteerd met klachten van COPD-patiënten. Uit onderzoeken blijkt dat de open haard één van de grootste bronnen van schadelijk fijnstof is. GroenLinks wil daarom in de komende collegeperiode een begin maken met het aanpakken van deze bron. Wij realiseren ons dat dit een gevoelig onderwerp is en willen daarom niet beginnen met verbieden. Een brede maatschappelijke dialoog met voor- en tegenstanders kan een goed begin zijn. We willen de mogelijkheid van een subsidie op het plaatsen van roetfilters onderzoeken. 

GroenLinks wil verder dat installaties voor de verbranding van biomassa aan strenge milieueisen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan een goede filter op de schoorsteen.