GroenLinks zet in op vermindering van houtstook
Houtstook zoals houtkachels, vuurkorven en open haarden is een van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling in de stedelijke omgeving: 23 % van alle fijnstof in Nederland komt uit houtkachels en haarden. GroenLinks wil via een publiekscampagne bewoners beter voorlichten over de schadelijke effecten voor buurtbewoners met longziekten, en informatie bieden hoe deze negatieve gevolgen kunnen worden vermeden.

We maken werk van een goede monitoring van luchtkwaliteit
Er zijn al een aantal burgerinitiatieven om de luchtkwaliteit in Zeist te meten. GroenLinks wil deze activiteiten verder stimuleren en er actief gebruik van maken in beleidsvorming. Ook willen we beter in beeld krijgen welke invloed verschillende soorten van houtstook hebben in de gemeente. Een beter beeld van de luchtkwaliteit kan gebruikt worden om ‘hot spots’ voor maatregelen te identificeren en de effectiviteit van maatregelen in kaart te brengen.

We pleiten voor een verlaging van de maximumsnelheid op de A28
Zeist ligt tussen de A12 en de A28. De A28 loopt pal langs een aantal woonwijken. GroenLinks pleit voor een maximumsnelheid van 80 km/uur om uitstoot van fijnstof en andere schadelijke stoffen zoveel mogelijk te beperken.

We streven naar een vuurwerkvrije gemeente
GroenLinks is voorstander van een vuurwerkvrije gemeente. Het organiseren van lichtshows door professionals op centrale locaties in de verschillende kernen van Zeist wordt als mogelijkheid gezien.