Verder willen we toenemende scheiding van bevolkingsgroepen in het onderwijs voorkomen. GroenLinks denkt daarom mee over een centraal inschrijfsysteem voor het inschrijven van kinderen op basisscholen. Hiermee kunnen schaduwlijsten worden voorkomen. Ouders en leerlingen krijgen zo een eerlijker kans om op de (dichtstbijzijnde) school van voorkeur te komen.

We stimuleren het bouwen en inrichten van aantrekkelijke kindcentra in de wijk
We maken het zo aantrekkelijk mogelijk om in de eigen wijk naar school te gaan. We pleiten voor alle kindvoorzieningen onder één dak, dit komt het kind ten goede en is aantrekkelijk voor ouders om hun kind naar toe te sturen. We houden kind- en jeugdzorg toegankelijk en dichtbij en zorgen ervoor dat kinderen zich kunnen blijven ontwikkelen, ook als zij de basisschoolleeftijd al zijn ontgroeid.

We voeren regie op de samenwerking tussen organisaties voor kinderen en jeugdigen
Passend onderwijs blijft nog steeds een speerpunt: er zijn nog te veel leerlingen die thuis zitten omdat voor hen geen goede plek op school is. Het blijft nodig om leerlingen en hun ouders actief te benaderen en te begeleiden naar werk of terug naar school.

We maken ons hard voor meer technische werkervaringsplaatsen
Het vinden van stageplaatsen is nu voor veel leerlingen lastig. We stimuleren daarom ook het creëren van werkervarings- en stageplaatsen, in samenwerking met lokale ondernemers.