Zeist-West Kandidaten

Zeist-West

Dit zijn onze speerpunten voor Zeist-West:

  • Het groene buitengebied bij Zeist-West moet beschermd blijven. Daarom kiezen wij voor verbetering van de bestaande fietsroute naar het Science Park;
  • Van winkelcentrum De Clomp nu met grote voortvarendheid een gezellig en levendig centrum voor iedereen maken;
  • Huurverlaging voor mensen met een te hoge huur en een te laag inkomen;
  • In de wijk leven de verschillende groepen steeds beter samen. Hierin blijven investeren;
  • Bij veiligheidsmeldingen moet er snel en adequaat worden gehandeld;
  • Beter en actiever onderhouden van het groen en de wandel- en fietspaden;
  • Te hard rijden en verkeerd parkeren tegengaan door een slimmere inrichting, een strakkere handhaving en betere voorlichting;
  • Jongeren blijven betrekken bij het beheer van de wijk en dit project verder uitbreiden;
  • Stadslandbouw op verschillende plaatsen in de wijk;
  • Bij nieuwbouw levensloopbestendig (geschikt voor alle leeftijden) bouwen. Dat zorgt voor doorstroming in de wijk.