• Beschermen van het groene buitengebied bij Zeist-West
  • Verbeteren van bestaande wandel- en fietsroute naar het Science Park
  • Blijvend investeren in sociale cohesie, veiligheid en armoedebestrijding
  • Transformeren van leegstaande bedrijven, kantoren en zorglocaties naar betaalbare woningen voor jongeren en starters
  • Beter onderhoud van straten, stoepen, bermen en plantsoenen
  • Huurwoningen verduurzamen en de wijk klimaatbestendig maken
  • Deelauto’s stimuleren en meer laadpalen aanleggen
  • Stadslandbouw stimuleren, samen met de kinderboerderij (een parel van Zeist West!)
  • Zwerfafval in winkelcentrum De Clomp tegengaan, samen met de ondernemers
  • Vuilnis vaker ophalen