Ans Pereboom

Ans Pereboom

Raadslid

Aandacht voor alles wat kwetsbaar is

Bij GroenLinks gaat het om eerlijk delen, klimaat en schone energie, zorg.

Mijn naam is Ans Pereboom, ik ben getrouwd met Mario en samen hebben wij twee zonen. Die wonen allebei niet meer thuis. Gelukkig hebben we ook nog twee honden, die ik elke dag meeneem naar het bos om te wandelen. Wij wonen vanaf 2004 in Zeist, daarvoor hebben wij in Maastricht, Eindhoven en Rotterdam gewoond. Het was in het begin wel wennen om in een dorp te wonen, maar inmiddels hebben we onze draai hier helemaal gevonden. In 2013 ben ik actief geworden voor GroenLinks in de gemeenteraad. Klimaatdoelen realiseren en opkomen voor de zwakkeren in de samenleving zijn voor mij belangrijke redenen lid GroenLinks te zijn.

Doelen

Ik streef naar een samenleving waar het niet uitmaakt of je een beperking hebt, omdat een inclusieve (toegankelijke) samenleving de norm is.

Ik streef naar een schuldenvrij Zeist. Door het opstellen van een preventieplan met effectieve instrumenten, waardoor mensen met een verhoogd risico gericht geholpen worden. Risicogroepen zijn alleenstaanden, zelfstandigen en nieuwkomers. Ook jongeren met problematische schulden willen we helpen, zodat ze weer aan hun toekomst kunnen werken.

Het aanbod betaalbare woningen moet omhoog, zowel voor mensen met een laag inkomen als voor mensen met een middeninkomen zoals docenten, verpleegkundigen of politieagenten.

LHBTI-ers moeten zichzelf kunnen zijn en veilig kunnen leven, wonen, werken en sporten. De betrokkenheid van de gemeente is belangrijk met name op het gebied van veiligheid, voorlichting, sport, zorg en informatievoorziening. Het Regenboogakkoord is de start en dat vertalen we naar actieplannen.

Ik vind het triest dat onschuldige mensen opgesloten worden alsof ze misdadigers zijn. Daarom ga ik zo vaak als ik kan naar de wake bij Kamp Zeist om aandacht te vragen voor de mensen die onschuldig vast zitten om uitgezet te worden naar hun land van herkomst.

Resultaten

Ik heb een voorstel ingediend om Artikel 1 van de Grondwet duidelijk zichtbaar te maken in het gemeentehuis. De tekst* is aangebracht in de raadszaal en in de publiekshal, zodat iedere bezoeker aan het gemeentehuis deze belangrijke tekst tegenkomt bij een bezoek aan het "huis van de democratie”.

Samen met een aantal leden heb ik een congres georganiseerd over toegankelijkheid in Zeist en ik heb een initiatief raadsvoorstel ingediend om Zeist toegankelijker (inclusiever) te maken. De gemeente moet een inventarisatie opstellen, een actieprogramma en actieplan om Zeist toegankelijker te maken.

De nulmeting is de inventarisatie om te weten hoe toegankelijk de buitenruimte, (openbare) gebouwen, sport en recreatie van Zeist is. In 2019 gaan we verder met het opstellen van een actieprogramma en actieplannen.

Ik heb een voorstel ingediend om bij het nieuwbouwplan aan de Geiserlaan voor de middeldure huurwoningen een aantal afspraken vast te leggen, zodat deze huurwoningen de komende 15 jaren voor de doelgroep beschikbaar blijven.

Ik heb een voorstel ingediend de motie een huis is om in te wonen. Doel is om te voorkomen dat er met koopwoningen gespeculeerd wordt en de schaarse woningen te duur worden voor mensen met een middeninkomen.

Samen met andere partijen ga ik het gesprek aan over de positie van LHBTI-ers in Zeist om te komen tot actieplannen.

*Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Motie een huis is om in te wonen

Motie meer banen in de bouw

Amendement bij de Maaltijd van Zeist

Motie middel dure huurwoningen Geiserlaan