• Wooncrisis aanpakken: ouderen uit grote huizen laten doorstromen naar (nieuw te bouwen) appartementen, op beperkte schaal en goed ingepast in de omgeving
  • Verbeteren veiligheid van fietsers op de Lindenlaan
  • Betere bus-verbinding met NS station Driebergen-Zeist
  • Behoud groene karakter van de wijk
  • Natuurvriendelijker maaibeleid voor bermen: minder maaien, meer bloemen
  • Parkeren op straat en niet in de berm. We stimuleren openbare laadpalen en het gebruik van deelauto’s