“ Aandacht voor alles wat kwetsbaar is ”

Bij GroenLinks gaat het om eerlijk delen, klimaat en schone energie, zorg.

Vanaf 2004 woon ik in Zeist, daarvoor heb ik in Maastricht, Eindhoven en Rotterdam gewoond. Het was in het begin wel wennen om in een dorp te wonen, maar inmiddels heb ik mijn draai hier helemaal gevonden. In 2013 ben ik actief geworden voor GroenLinks in de gemeenteraad. Sinds juli 2016 zit ik in de gemeenteraad. Klimaatdoelen realiseren en opkomen voor de zwakkeren in de samenleving zijn voor mij belangrijke redenen lid van GroenLinks te zijn.

In de raad houd ik mij bezig met Sport, Jeugd, WMO, Werk en Inkomen en bestaanszekerheidsbeleid en toegankelijkheid. Verder ben ik lid van de financiële commissie Buitensport en lid van de Rekenkamer.

In mijn vrije tijd wandel ik graag met onze twee honden in het bos. Je kunt me ook een aantal keren per week in de sportschool vinden. Maar ik sla ook graag een balletje met een vriendin of ga ik gezellig met vriendinnen op stap.

Mijn doel is een samenleving waar het niet uitmaakt of je een beperking hebt, omdat een inclusieve (toegankelijke) samenleving de norm is. Inclusief is wat mij betreft heel breed en gaat over nieuwkomers, LHBTI’-ers en mensen met een niet Nederlandse achtergrond. Artikel 1 van de Grondwet* geldt voor mij als leidend beginsel.

Door een motie om Artikel 1 van de Grondwet duidelijk zichtbaar te maken in het gemeentehuis staat de tekst* nu in de raadszaal en in de publiekshal, zodat iedere bezoeker aan het gemeentehuis deze belangrijke tekst tegenkomt bij een bezoek aan het "huis van de democratie”.

Door een initiatief raadsvoorstel om Zeist toegankelijker (inclusiever) te maken heeft de gemeente een Lokale inclusie agenda opgesteld met daarin een inventarisatie, een actieprogramma en actieplan om Zeist toegankelijker te maken.

*Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Motie een huis is om in te wonen

Motie meer banen in de bouw

Amendement bij de Maaltijd van Zeist

Motie middel dure huurwoningen Geiserlaan

In actie tegen menstruatie-armoede

Raad zoekt vrouw

Ik heb de volgende onderwerpen in mijn portefeuille

  • Sport
  • Jeugd
  • WMO
  • Toegankelijkheid
  • Werk & Inkomen / bestaanszekerheid
  • Lid van de Rekenkamercommissie
  • Lid financiële commissie buitensportaccommodaties