Dit burgerinitiatief kan deze subsidie gebruiken om mensen met klachten van elektromagnetische straling in het algemeen bij te staan en te adviseren. Zo kunnen medewerkers tips geven over hoe het effect van straling verminderd kan worden. Mensen die gevoelig zijn voor straling, kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om ’s nachts hun wifi en apparatuur uit te zetten.

 

Het burgerinitiatief kan met deze subsidie ook spreekuren houden. Mensen die problemen ervaren ten gevolge van elektromagnetische straling kunnen hier terecht met hun klachten en kunnen voorlichting en informatie, adviezen en doorverwijzingen naar medische ondersteuning ontvangen. Veelgenoemde klachten zijn vermoeidheid, geheugenproblemen, droge mond en ogen, een verhoogde bloeddruk en hartklachten. 

 

Daarnaast roept het raadsvoorstel op tot landelijk en/of regionaal onderzoek naar het aantal en het soort stralingsgerelateerde gezondheidsklachten en naar veranderingen in de flora en fauna in de directe omgeving van bestaande en nog te plaatsen antennes. GroenLinks vindt dat belangrijk. Dit kan ook leiden tot nieuwe inzichten voor een toekomstige beleidsnota Antenne-installaties telecommunicatie. Er is al redelijk wat (thermisch) onderzoek gedaan, maar de zeggingskracht en resultaten hiervan, zijn nog niet eenduidig. Ook is belangrijk om ‘niet-thermisch onderzoek’ te doen naar de effecten van elektromagnetische straling op flora en fauna en de gezondheid van mensen. Om meer duidelijkheid te krijgen, is dergelijk vervolgonderzoek op landelijk en/of regionaal niveau dus zeer gewenst. 

 

GroenLinks vindt het belangrijk dat de eerdergenoemde klachten van mensen serieus worden genomen. De gemeente heeft ook een taak om voor de gezondheid van haar inwoners te zorgen. Er is een groeiende groep mensen die aangeeft door electromagnetische straling effecten te ervaren als slaapproblemen, vermoeidheid, hartkloppingen of oogklachten. Ook is het belangrijk om te kijken wat de effecten van elektromagnetische straling zijn op onze dieren en op onze natuur.  GroenLinks heeft dit initiatief-raadsvoorstel dan ook gesteund en is verheugd dat het voorstel in de raad is aangenomen! 

 

Daarnaast wil GroenLinks ook graag benadrukken dat het belangrijk is om met gezondheidsklachten naar medische instanties als de GGD of de huisarts te gaan, want gezondheid is ons grootste goed!