Huis-aan-Huis Crosestein
Huis-aan-Huis Crosestein

Beter groenonderhoud en minder burenoverlast gewenst in Crosestein

Op 28 en 29 september gingen 12 vrijwilligers van GroenLinks in gesprek met inwoners van Crosestein. Om hun wensen voor de wijk en voor Zeist te vernemen en om de interesse in zonnepanelen te polsen. In totaal hebben zij bij 359 huizen aangebeld en met 73 mensen gesproken. 57 bewoners hebben hun wensen kenbaar gemaakt. Beter groenonderhoud en minder burenoverlast kwamen als meestgenoemde thema’s naar voren. Ongeveer 10% van de bewoners heeft interesse in zonnepanelen, terwijl zo’n 15% ze al heeft aangeschaft. 

Groenonderhoud

Veruit het meest genoemd is de wens dat de gemeente het groen beter onderhoudt. Men noemt: meer snoeien, onkruid verwijderen, bankjes beter onderhouden, paden beter onderhouden voor rolstoelgebruikers, snoeihout eerder weghalen, boomwortels die stoeptegels omhoogdrukken weghalen. Ook op straathoeken vaker snoeien, zodat je beter overzicht hebt op het verkeer. In het naburige Pesterbosje, het enige stukje groen in de wijk, ligt bovendien erg veel afval.

Burenoverlast

Bewoners ervaren ook last van buurtgenoten. Sommigen rijden te hard, vervuilen de straat en bezorgen geluidsoverlast. Mensen die onder begeleiding wonen, worden hierin volgens enkele bewoners onvoldoende begeleid.

Enige interesse in zonnepanelen

Zo’n 15% van de bewoners heeft al zonnepanelen en bijna 10% heeft hiervoor belangstelling. Enkele huurders merkten op dat zij wel willen, maar niet weten hoe ze dat moeten regelen. Voor hen is er goed nieuws omdat woningcorporatie Woongoed plannen heeft om in de komende jaren in samenspraak met bewoners zonnepanelen te gaan aanleggen.

Voor geïnteresseerden organiseert Mijn Groene Huis op woensdag 17 oktober een informatie-avond over zonne-energie. Hierbij komt naast de aanschaf van panelen, ook het huren/leasen aan bod. En het participeren in een energiecoöperatie, die zonnepanelen op grote daken in de omgeving beheert. De avond begint om 20:00 uur en vindt plaats in het informatiepunt aan de Meester de Klerkstraat 4-6.