Eijkenstein
Eijkenstein

Eikenstein, een plek van ontmoeting

Eikenstein, de voormalige jeugdgevangenis, gelegen aan de Utrechtseweg, krijgt een nieuwe bestemming. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is voornemens het terrein te verkopen. Conform de Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord zal het terrein een woonbestemming krijgen.

In de Raad

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 januari 2019 stond een raadsvoorstel op de agenda n.a.v. een vervolg participatietraject voor deze locatie. Hierin heeft een verdieping plaatsgevonden van hetgeen is vastgelegd in de Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord. 

Amendement

GroenLinks heeft een amendement ingediend op dit raadsvoorstel met als doel de woningdichtheid per hectare te maximeren, zonder daarbij voorbij te gaan aan de uitkomst van het participatietraject. Het amendement, waarbij de minimale woningdichtheid is opgehoogd van 25 naar 30 woningen per hectare, is aangenomen. 

Plek van ontmoeting

De nieuwe invulling zal een mix zijn tussen wonen, werken en ontspannen. Een plek voor nieuwe bewoners maar ook voor huidige omwonenden. Een plek waar verschillende doelgroepen samenkomen en wonen waaronder ook bijzondere doelgroepen als uitstroom GGZ, jeugdzorg of maatschappelijke opvang. 

Vervolg

Nu gaat het RVB een partij zoeken die Eikenstein wil ontwikkelen conform het programma van de gebiedsvisie. Dan volgt de verkoop, plan voor herontwikkeling, aanpassing bestemmingsplan en uiteindelijk de bouw, een traject van jaren.