Het handelen van een volksvertegenwoordiger moet transparant zijn zodat optimale verantwoording mogelijk is en inwoners volledig zicht hebben op en inzicht in het handelen en de beweegredenen daarbij. Het vertrouwen in de politiek en in politici wordt geschaad als er op welke wijze dan ook wordt gemanipuleerd. 

De raad van Zeist heeft dit vereiste van transparantie vastgelegd in de Gedragscode Integriteit, die door alle leden ter bevestiging is ondertekend. Het gebruik van fake-accounts op Facebook en valse identiteiten teneinde discussies politiek te sturen is in strijd met deze code en onze normen en waarden. Wij zien dit collectief als verwerpelijk gedrag en nemen daar op de scherpst denkbare manier afstand van.

In de raadsvergadering van 16 februari zullen wij ons hier nader over uitspreken.

 

Mede namens de fractievoorzitter a.i. van GroenLinks Zeist - Roel van Nieuwstadt