Windmolens
Windmolens

GroenLinks: bereid energievisie Zeist goed voor!

GroenLinks wil de overstap van fossiele brandstoffen naar schone energie versnellen. Op dit moment bruist het overal in Nederland van lokale initiatieven voor windmolens en zonneweiden. Particulieren, bedrijven en overheid investeren in schone energie door het plaatsen van zonnepanelen op hun eigen dak of participeren in windmolenparken op zee.

Ook de gemeente Zeist heeft een ambitieuze gemeentelijke milieuvisie, waarin onder andere het bijdragen aan deze energietransitie is opgenomen. Dat heeft zij kenbaar gemaakt in de gemeentelijke milieuvisie. Maar hoe gaat Zeist de in de milieuvisie genoemde doelstelling, klimaatneutraal in 2030, realiseren? De milieuvisie moet verder uitgewerkt worden in vier ‘sporen’, waarvan een ‘energievisie’ er één is. Bij het omstreden raadsvoorstel over de houtenergiecentrale heeft de Raad besloten om met besluitvorming te wachten tot het College de energievisie aan de Raad heeft aangeboden.

GroenLinks is ervan overtuigd dat klimaatneutraliteit in 2030 wel degelijk haalbaar is. GroenLinks denkt dat we dit het beste samen kunnen doen, samen als bewoners, bedrijven, instellingen en overheid in Zeist. Daarom heeft GroenLinks een motie ingediend waarin zij de gemeente vraagt om een werkatelier ‘schone energie Zeist’ te starten.

In het werkatelier worden vertegenwoordigers van alle stakeholders betrokken bij het onderzoek naar de mogelijkheden voor schone energieproductie in de gemeente Zeist. De bijdrage uit het werkatelier is het fundament voor de energievisie. Hierdoor krijgt de energievisie een meteen een stevig draagvlak in de gemeente. Bovendien voorkomen we op deze manier een rommelige procesgang zoals bij het voorstel voor de houtenergiecentrale.

De motie zal worden behandeld in de gemeenteraad van 24 januari 2017.