Werkbezoek bij WNF
Werkbezoek bij WNF. Foto pand © Daan Noordhuizen / WWF

GroenLinks op werkbezoek bij het Wereld Natuur Fonds

GroenLinks gaat op werkbezoek bij maatschappelijke instellingen, scholen, belangenorganisaties en bedrijven. Gerard van Vliet en Roel van Nieuwstadt gingen - voor de coronacrisis - op bezoek bij Allard Stapel, Chief External Affairs van het Wereld Natuur Fonds.

Allard was goed voorbereid, had duidelijke antwoorden en standpunten en een boodschap.

Het pand van het WNF was ooit van het RIVM en is door WNF in 2006 uitgebreid en gerenoveerd en was destijds het meest milieuvriendelijke pand van het land. Inmiddels heeft de nieuwe Triodos vestiging die eer. Met een kwinkslag: WNF en Triodos beschouwen elkaar op het terrein van het meest duurzame (kantoor)gebouw als bevriende concurrenten. Na de verbouwing kwamen destijds vele organisaties en bedrijven langs en ook nu nog zijn deze welkom om zich te laten inspireren door het gebouw.

Ook al heeft WNF een wereldwijde missie, toch zijn er landelijke en zelfs lokale initiatieven. Partners waarmee in Zeist al regelmatig wordt samengewerkt zijn Triodos, PGGM en KNVB. Ook bij de opzet van Samen Duurzaam Zeist is Allard actief betrokken geweest.

Waar hebben we het zo al over gehad:

WNF vindt de ontwikkeling van het regionale Geopark Heuvelrug belangrijk en hoopt dat de gemeente die ontwikkeling(en) steunt.

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn voor WNF (en veel anderen) lokaal belangrijk omdat ze vaak buitenlandse gasten ontvangen die landen op Schiphol en vandaar rechtstreeks naar station DBZ reizen. Regelmatig vinden internationale bijeenkomsten vanuit WNF (WWF) juist in Zeist plaats vanwege de goede bereikbaarheid, naast natuurlijk de mooie omgeving en faciliteiten van het gebouw. Behoud van de intercity status is voor WNF en voor vele andere organisaties in Zeist van belang. Een shuttle-dienst vanaf het station naar WNF en anderen zou fijn zijn. In de weekenden zou zo’n dienst ook nuttig kunnen zijn voor sportcomplexen / plaatsen waar parkeerdruk is. Zou zo'n shuttle-dienst bijvoorbeeld vanuit de gemeente in samenwerking met de KNVB, FIGI, WNF en mogelijk PGGM kunnen worden opgezet en mogelijk gemaakt?

Energie-opgave. WNF is geen voorstander van zonneweides i.v.m. daarbij vaak afnemende biodiversiteit en hoopt dat eerst en vooral de dakcapaciteit benut wordt. Windmolens ziet het WNF het liefst op zee waarbij de velden ook nuttig zijn voor biodiversiteit (er wordt in een straal rondom windturbines immers niet gevist). De verschillende overheden moeten vooral bijdragen aan het ontzorgen van initiatieven in de transitie. Heel veel mensen zijn graag bereid het goede te doen als het hen maar makkelijk wordt gemaakt.

Voedsel(bewustzijn). WNF is betrokken bij een aantal pilots in het Noorden van het land waarbij welwillende veehouders met een biodiversiteitsmonitor werken en werken aan de gezondheid van het bodemleven. Het is een landelijk bekende pilot in samenwerking ook met een van de bekende Nederlandse grootbanken en een van de grote in Nederland gevestigde zuivelondernemingen. Er is ook betrokkenheid bij zogenaamde Tiny Forest projecten.

Het WNF maakt zich aanzienlijke zorgen over de veel te grote voedselverspilling en vind dat gemeentes zich moeten inzetten om daar aandacht op te vestigen en initiatieven te ondersteunen.

Het nieuw leven inblazen van schooltuinen acht het WNF heel belangrijk maar dan wel met speciale aandacht voor programma’s waarbij de oogst niet in de zomervakantie valt. Zulke projecten zijn zeer inspirerend voor de jeugd, maar dan wel onder voorwaarde dat ze er ook zelf de resultaten van kunnen zien en meemaken. Een bijzondere Nederlandse zadenleverancier en een digitaal begeleidingsprogramma (waarmee al duizenden scholen zijn bediend) zitten in het pakket van het WNF. Roel gaat de Zeister Groene Makelaar, de Moestuinjuf en de OdrU (samen verantwoordelijk voor de huidige uitrol van moestuinactiviteit bij basisscholen in Zeist) aanhaken.

Het bezoek aan WNF was erg inspirerend. Allard Stapel had het bezoek goed voorbereid, ontving ons heel gastvrij en stond erop ons na afloop een rondleiding te geven door het prachtige gebouw met al zijn duurzame faciliteiten en meerdere grote vergaderzalen met uitzicht op groen en bos..