GroenLinks strijdt voor beter bestaanszekerheidsbeleid

Op 6 juni stemt de Gemeenteraad van Zeist over een nieuw bestaanszekerheidsbeleid. Dit beleid is gericht op inwoners van Zeist die moeite hebben om te voorzien in hun basisbehoefte, zoals eten en drinken, kleding, onderwijs of een dak boven hun hoofd. GroenLinks steunt dit beleid, maar vindt het nog onvoldoende. Daarom dient de fractie dinsdag een motie in die vraagt om huurverlaging voor mensen met een te laag inkomen en een te hoge huur.

Nieuw beleid

Het nieuwe bestaanszekerheidsbeleid is verruimd en richt zicht zich nu op inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum (dit was 110%). Het bestaanszekerheidsbeleid houdt rekening met het feit dat elke situatie anders is, armoede vaak vele of meerdere oorzaken heeft en probeert hier per situatie maatwerk te leveren. De aanpak is preventief en gericht op de toekomst, door het geven van vertrouwen en de focus te leggen op wat er wél kan; en er wordt gestreefd naar het terugbrengen van de armoedestress, die vaak de betrokkenen verlamt.

Te hoge huren bedreigen bestaanszekerheid

GroenLinks steunt dit beleid maar vind het nog niet genoeg. Zij wordt hierin gesteund door de sociaal raadslieden, de voedselbank, het CJG en het sociaalteam. Een deel van de inwoners die op het bestaansminimum leven, zitten klem door een te hoge huur. Ze kunnen, vanwege verlies aan inkomen of doordat zij ooit een te dure woning hebben moeten accepteren, hun huidige huur eigenlijk niet opbrengen. Hierdoor raken ze verstrikt in een situatie waarin hun schuld oploopt terwijl een goedkopere woning niet beschikbaar is. Het leveren van maatwerk leidt in deze situatie niet tot een structurele oplossing. Het passend maken van de huren wél.

Daarom dient GroenLinks tijdens de Raadsvergadering een motie in. In deze motie wordt het College opgeroepen om in gesprek te gaan met de woningbouwcorporaties in Zeist en de mogelijkheid te onderzoeken om de huren voor dure scheefhuurders passend te maken.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op: https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/361543/Raad%252006-06-2017

https://zeist.raadsinformatie.nl/document/5368231/6/15_5-17RV032_-_Motie...

https://zeist.raadsinformatie.nl/document/5370969/1/PR17_090 Pleidooi tijdelijke huurkorting